Bản mẫu:CHL

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

 Chile

Tài liệu bản mẫu

Mô tả

{{CHL}}

Tạo ra một lá cờ và liên kết trong tới Chile. Bản mẫu này tương đương với {{flag|Chile}}, nhưng đặt tên theo ba chữ cái tiêu chuẩn của Mã ISO 3166-1 alpha-3 cho Chile nhằm mục đích tiện lợi trong biên tập.

Bạn cũng có thể sử dụng {{CHI}} (đổi hướng tới bản mẫu này) vì "CHI" là Mã IOCMã FIFA của Chile.

Xem thêm