Bản mẫu:Category class

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
 ??? 
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{Category class
 |topic=
 |class=
 |sort=
 |parent=
}}

hoặc

{{Category class|topic=|class=|sort=|parent=}}

Các ghi chú[sửa mã nguồn]

This template can be used to add a navigation bar to "assessment by topic" category pages that follow the naming convention "Thể loại: class-Class topic articles" (e.g. Thể loại:Start-Class history articles) in order to facilitate navigation between the various assessment class categories for that topic. By default, the template will also add the category to the parent categories "Topic articles by quality" (e.g. History articles by quality) and "class-Class articles" (e.g. Start-Class articles).

  • |topic=Unassessed - If the "Unassessed" category exists, the link will go to "Unassessed topic articles".
  • |class=Image/Category/Disambig/Portal/Redirect/Template/Project/NA/etc. - If the corresponding category exists, the link will go to "class-Class topic articles".
  • |parent=WikiProject "parent" articles by quality - If the parent category does not match the child categories defined in topic, then use this parameter. See Thể loại:FA-Class school articles for an example of this usage.
  • |custom1=, |custom2= (optional) - allows for addition of custom classes such as the Audio-Class, for example |custom1=Audio

Xem thêm[sửa mã nguồn]

Các loại chất lượng tiêu chuẩn
 FA   FL   FM   A 
{{chất lượng|FA}} {{chất lượng|FL}} {{chất lượng|FM}} {{chất lượng|A}}
 GA   B   C   Start 
{{chất lượng|GA}} {{chất lượng|B}} {{chất lượng|C}} {{chất lượng|Start}}
 Stub   List   NA   ??? 
{{chất lượng|Stub}} {{chất lượng|List}} {{chất lượng|NA}} {{chất lượng|Unassessed}}
Các loại chất lượng không tiêu chuẩn
 Current   Future   SIA   Deferred 
{{chất lượng|Current}} {{chất lượng|Future}} {{chất lượng|SIA}} {{chất lượng|Deferred}}
 AL   BL   CL   SL 
{{chất lượng|AL}} {{chất lượng|BL}} {{chất lượng|CL}} {{chất lượng|SL}}
 Book   Category   Disambig   Draft 
{{chất lượng|Book}} {{chất lượng|Category}} {{chất lượng|Disambig}} {{chất lượng|Draft}}
 File   Merge   Needed   Portal 
{{chất lượng|File}} {{chất lượng|Merge}} {{chất lượng|Needed}} {{chất lượng|Portal}}
 Project   Redirect   Template   User 
{{chất lượng|Project}} {{chất lượng|Redirect}} {{chất lượng|Template}} {{chất lượng|User}}
Các loại quan trọng
 Đặc biệt   Cao   Trung bình   Thấp 
{{độ quan trọng|Đặc biệt}} {{độ quan trọng|Cao}} {{độ quan trọng|Trung bình}} {{độ quan trọng|Thấp}}
 Dưới   NA   ??? 
{{độ quan trọng|Dưới}} {{độ quan trọng|NA}} {{độ quan trọng|Chưa xếp}}
Chất lượng
Độ quan trọng
Hỗn hợp
Các loại khác
Công cụ để thêm nhiều bản mẫu vào các trang đánh giá chất lượng