Bản mẫu:Category other

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia


Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Đây là siêu bản mẫu {{category other}}.

Bản mẫu này giúp các bản mẫu khác kiểm tra xem nó có nằm ở không gian tên "Thể loại:" hay là một loại trang nào "khác".

Cách sử dụng

Bản mẫu này thường dùng hai thông số, như sau:

{{category other | Văn bản khi là trang thể loại | Văn bản khi là trang khác }}

Nếu bản mẫu nằm trong trang "Thể loại:", nó sẽ trả về:

Văn bản khi là trang thể loại

Nếu bản mẫu nằm trên trang khác, nó sẽ trả về:

Văn bản khi là trang khác

Một trường hợp hường thấy là khi một bản mẫu chỉ đưa trang vào một thể loại nào đó nếu trang đó là trang thể loại. Vì vậy nếu ở trang khác thì chỉ hiện bản mẫu mà không xếp thể loại. Giống như sau:

{{category other | [[Thể loại:Một thể loại bảo trì thể loại nào đó]] }}

Hoặc để cảnh báo rằng một bản mẫu chỉ nên dùng trên các trang thể loại mà thôi:

{{category other | | Bản mẫu này chỉ nên dùng trên các trang thể loại. }}

Lưu ý rằng trong trường hợp đầu tiên ở trên, thông số "khác" không được sử dụng, và trong trường hợp thứ hai, thông số "thể loại" được để trống.

Demospace

Để kiểm tra và biểu diễn, bản mẫu này có thể dùng thêm thông số có tên demospace.

  • Nếu nó có giá trị là thể loại nó trả về văn bản trên trang thể loại.
  • Nếu nó có giá trị là other hoặc một giá trị nào khác như tên của một không gian tên nào đó, nó sẽ trả về văn bản trên trang khác.
  • Nếu thông số để trống hoặc không định nghĩa, kiểu trang hiện có sẽ quyết định kết quả.

Giống như sau:

{{category other 
| Văn bản khi là trang thể loại
| Văn bản khi là trang khác
| demospace = thể loại
}}

Bất kể đang dùng trên loại trang nào mã nguồn phía trên nếu sử dụng cũng sẽ trả về:

Văn bản khi là trang thể loại

Bạn có thể làm cho bản mẫu của bạn hiểu được thông số demospace. Điều đó có nghĩa là bạn có thể biểu diễn hình dạng khác nhau của bản mẫu của bạn trong tài liệu hướng dẫn cho bản mẫu đó. Vậy thì làm như sau:

{{category other 
| Văn bản khi là trang thể loại
| Văn bản khi là trang khác
| demospace = {{{demospace|}}}
}}

Chi tiết kỹ thuật

Bản mẫu này cho trang "Thảo luận Thể loại:" thuộc vào khác.

Bản mẫu hoạt động giống như {{main talk other}}, để biết thêm ví dụ và chi tiết kỹ thuật xem tài liệu đầy đủ ở đó.

Xem thêm