Bản mẫu:Cb-biog2

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Information icon Vui lòng không thêm nội dung không liên quan hoặc những thông tin không đáng tin cậy, đặc biệt là những thông tin gây tranh cãi về người còn sống (hay mới mất) vào những bài viết hay bất kỳ trang nào khác trên Wikipedia. Cảm ơn.


Tài liệu bản mẫu

Sử dụng:

{{subst:Cb-biog2}}
{{subst:Cb-biog2|bài viết}} khi cần đề cập đến bài viết
{{subst:Cb-biog2|bài viết|nội dung cần nói thêm}} thêm nội dung vào cuối đoạn tin nhắn thay vì chỉ để lại lời "Cảm ơn"
  • Luôn nhớ thay thế bản mẫu bằng cách sử dụng cú pháp {{subst:Cb-biog2}} thay vì {{cb-biog2}}.
  • Bản mẫu này dùng parser function. Để cung cấp chi tiết hơn cho thông báo của bạn, bạn có thể thêm bài viết và một số văn bản bổ sung vào cuối bản mẫu.


  • Một phần của loạt bản mẫu cảnh báo thành viên cb-biog
    Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 4im
    {{cb-biog1}} {{cb-biog2}} {{cb-biog3}} {{cb-biog4}} {{cb-biog4im}}