Bản mẫu:Cb-biog3

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Vui lòng không thêm nội dung tiểu sử mà không có nguồn đáng tin cậy, đặc biệt nếu gây tranh cãi, cho các bài viết hay bất kì trang Wikipedia nào. Nội dung như vậy có thể được coi là phỉ báng và vi phạm chính sách Wikipedia. Nếu bạn tiếp tục, bạn có thể sẽ bị cấm sửa đổi tại Wikipedia.


Tài liệu bản mẫu

Sử dụng:

{{subst:Cb-biog3}}
{{subst:Cb-biog3|bài viết}} khi cần đề cập đến bài viết
{{subst:Cb-biog3|bài viết|nội dung cần nói thêm}} thêm nội dung vào cuối đoạn tin nhắn thay vì chỉ để lại lời "Cảm ơn"
  • Luôn nhớ thay thế bản mẫu bằng cách sử dụng cú pháp {{subst:Cb-biog3}} thay vì {{cb-biog3}}.
  • Bản mẫu này dùng parser function. Để cung cấp chi tiết hơn cho thông báo của bạn, bạn có thể thêm bài viết và một số văn bản bổ sung vào cuối bản mẫu.Một phần của loạt bản mẫu cảnh báo thành viên cb-biog
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 4im
{{cb-biog1}} {{cb-biog2}} {{cb-biog3}} {{cb-biog4}} {{cb-biog4im}}