Bản mẫu:Cb-disruptive1

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Information icon Chào bạn. Đây là thông báo cho bạn biết rằng một hoặc nhiều đóng góp gần đây của bạn không mang tính xây dựng và đã bị hồi sửa. Vui lòng dành chút thời gian để làm quen với quy định và hướng dẫn của chúng tôi. Bạn có thể tìm thấy thông tin về chúng tại trang chào mừng cũng cung cấp thêm thông tin về việc đóng góp xây dựng cho bách khoa toàn thư này. Nếu bạn chỉ muốn thực hiện các sửa đổi thử nghiệm, vui lòng dùng chỗ thử. Nếu bạn nghĩ rằng tôi đã phạm sai lầm hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể để lại lời nhắn trên trang thảo luận của tôi. Cảm ơn bạn.


Tài liệu bản mẫu

Sử dụng:

{{subst:Cb-disruptive1}}
{{subst:Cb-disruptive1|bài viết}} khi cần đề cập đến bài viết
{{subst:Cb-disruptive1|bài viết|nội dung cần nói thêm}} thêm nội dung vào cuối đoạn tin nhắn thay vì chỉ để lại lời "Cảm ơn"
  • Luôn nhớ thay thế bản mẫu bằng cách sử dụng cú pháp {{subst:Cb-disruptive1}} thay vì {{cb-disruptive1}}.
  • Bản mẫu này dùng parser function. Để cung cấp chi tiết hơn cho thông báo của bạn, bạn có thể thêm bài viết và một số văn bản bổ sung vào cuối bản mẫu.Một phần của loạt bản mẫu cảnh báo thành viên cb-disruptive
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 4im
{{cb-disruptive1}} {{cb-disruptive2}} {{cb-disruptive3}} {{cb-disruptive4}} K. có sẵn