Bản mẫu:Cb-error2

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Information icon Xin vui lòng không đưa thông tin không chính xác vào bài viết. Sửa đổi của bạn có thể bị coi là phá hoại và đã bị hồi sửa. Nếu bạn tin rằng thông tin bạn đã thêm là chính xác, vui lòng trích dẫn tài liệu tham khảo hoặc nguồn hoặc thảo luận về những thay đổi trên trang thảo luận của bài báo trước khi tiếp tục làm thế. Nếu bạn muốn thử nghiệm, hãy dùng Chỗ thử. Cảm ơn bạn.


Tài liệu bản mẫu

Sử dụng:

{{subst:Cb-error2}}
{{subst:Cb-error2|bài viết}} khi cần đề cập đến bài viết
{{subst:Cb-error2|bài viết|nội dung cần nói thêm}} thêm nội dung vào cuối đoạn tin nhắn thay vì chỉ để lại lời "Cảm ơn"
  • Luôn nhớ thay thế bản mẫu bằng cách sử dụng cú pháp {{subst:Cb-error2}} thay vì {{cb-error2}}.
  • Bản mẫu này dùng parser function. Để cung cấp chi tiết hơn cho thông báo của bạn, bạn có thể thêm bài viết và một số văn bản bổ sung vào cuối bản mẫu.Một phần của loạt bản mẫu cảnh báo thành viên cb-error
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 4im
{{cb-error1}} {{cb-error2}} {{cb-error3}} {{cb-error4}} {{cb-error4im}}