Bản mẫu:Cb-error1

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Information icon Xin chào, tôi là Jimbo. Sửa đổi gần đây của bạn dường như đã thêm thông tin không chính xác, nên nó hiện đã bị xóa. Nếu bạn nghĩ thông tin này là chính xác, vui lòng dẫn nguồn đáng tin cậy hay thảo luận về thay đổi của bạn tại trang thảo luận của bài viết. Nếu bạn muốn thử nghiệm vui lòng sử dụng Chỗ thử. Nếu bạn nghĩ rằng tôi đã làm sai hay có bất cứ câu hỏi nào, hãy gửi tin nhắn cho tôi tại trang thảo luận của tôi. Cảm ơn bạn.


Tài liệu bản mẫu

Sử dụng:

{{subst:Cb-error1}}
{{subst:Cb-error1|bài viết}} khi cần đề cập đến bài viết
{{subst:Cb-error1|bài viết|nội dung cần nói thêm}} thêm nội dung vào cuối đoạn tin nhắn thay vì chỉ để lại lời "Cảm ơn"
  • Luôn nhớ thay thế bản mẫu bằng cách sử dụng cú pháp {{subst:Cb-error1}} thay vì {{cb-error1}}.
  • Bản mẫu này dùng parser function. Để cung cấp chi tiết hơn cho thông báo của bạn, bạn có thể thêm bài viết và một số văn bản bổ sung vào cuối bản mẫu.Một phần của loạt bản mẫu cảnh báo thành viên cb-error
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 4im
{{cb-error1}} {{cb-error2}} {{cb-error3}} {{cb-error4}} {{cb-error4im}}

Xem thêm