Bản mẫu:Cb-joke3

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Warning icon Đề nghị dừng việc sửa đổi thiếu tính xây dựng. Nếu tiếp tục thêm sửa đổi mang tính chất vui đùa vào bài viết, bạn có thể sẽ bị cấm sửa đổi. Wikipedia là một bách khoa toàn thư nghiêm túc, và những đóng góp như thế này được xem là phá hoại. Wikipedia là một bách khoa toàn thư nghiêm túc, và những đóng góp như thế này được xem là phá hoại.


Tài liệu bản mẫu

Sử dụng:

{{subst:Cb-joke3}}
{{subst:Cb-joke3|bài viết}} khi cần đề cập đến bài viết
{{subst:Cb-joke3|bài viết|nội dung cần nói thêm}} thêm nội dung vào cuối đoạn tin nhắn
  • Luôn nhớ thay thế bản mẫu bằng cách sử dụng cú pháp {{subst:Cb-joke3}} thay vì {{cb-joke3}}.
  • Bản mẫu này dùng parser function. Để cung cấp chi tiết hơn cho thông báo của bạn, bạn có thể thêm bài viết và một số văn bản bổ sung vào cuối bản mẫu.


  • Một phần của loạt bản mẫu cảnh báo thành viên cb-joke
    Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 4im
    {{cb-joke1}} {{cb-joke2}} {{cb-joke3}} {{cb-joke4}} {{cb-joke4im}}