Bước tới nội dung

Wikipedia:Wikipedia là một bách khoa toàn thư

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Wikipedia là một bách khoa toàn thư.
Một bách khoa toàn thư là nơi tổng hợp kiến thức bằng chữ viết.
Wikipedia được phân phối tự do, và có bao gồm những yếu tố của
các bách khoa toàn thư, niên giám và từ điển địa lý chung và chuyên dụng.
Wikipedia không bị giới hạn bởi giấy.
Wikipedia không phải là nơi đưa các thông tin ngẫu nhiên.
Wikipedia không dành cho thông tin không kiểm chứng được.
Wikipedia không dành cho lời khuyên hay hướng dẫn về y khoa.
Wikipedia không quan liêu.
Wikipedia không phải là nơi diễn thuyết.
Wikipedia không phải là trang mạng xã hội.
Wikipedia không bị kiểm duyệt.
Wikipedia không phải là một thư mục web.
Wikipedia không phải là một nền dân chủ.
Wikipedia không phải là nơi quảng cáo tự do.
Wikipedia không phải là nền vô chính phủ.
Wikipedia không phải là nơi xuất bản ý kiến của bạn.
Wikipedia không phải là nơi xuất bản ý tưởng của bạn.
Wikipedia không phải lúc nào cũng rõ rành rành như vậy.