Bản mẫu:Cb-npov2

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Xin đừng thêm bình luận hoặc phân tích theo quan điểm cá nhân của bạn vào các bài viết của Wikipedia. Cách làm như thế là vi phạm thái độ trung lập của Wikipedia và phá vỡ tính trang trọng mà một bách khoa toàn thư hướng tới. Cảm ơn bạn.

Tài liệu bản mẫu

Sử dụng:

{{subst:Cb-npov2}}
{{subst:Cb-npov2|bài viết}} khi cần đề cập đến bài viết
{{subst:Cb-npov2|bài viết|nội dung cần nói thêm}} thêm nội dung vào cuối đoạn tin nhắn thay vì chỉ để lại lời "Cảm ơn"
  • Luôn nhớ thay thế bản mẫu bằng cách sử dụng cú pháp {{subst:Cb-npov2}} thay vì {{cb-npov2}}.
  • Bản mẫu này dùng parser function. Để cung cấp chi tiết hơn cho thông báo của bạn, bạn có thể thêm bài viết và một số văn bản bổ sung vào cuối bản mẫu.Một phần của loạt bản mẫu cảnh báo thành viên cb-npov
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 4im
{{cb-npov1}} {{cb-npov2}} {{cb-npov3}} {{cb-npov4}} K. có sẵn