Bản mẫu:Cb-xóa2

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Xin đừng xóa nội dung bài viết của Wikipedia mà không giải thích lý do tại tóm lược sửa đổi. Xóa bỏ nội dung mà không giải thích là không có tính xây dựng, và sửa đổi của bạn đã bị hồi sửa. Nếu bạn muốn thử nghiệm, mời sử dụng chỗ thử. Cám ơn.


Tài liệu bản mẫu

Sử dụng:

{{subst:Cb-xóa2}}
{{subst:Cb-xóa2|bài viết}} khi cần đề cập đến bài viết
{{subst:Cb-xóa2|bài viết|nội dung cần nói thêm}} thêm nội dung vào cuối đoạn tin nhắn thay vì chỉ để lại lời "Cảm ơn"
  • Luôn nhớ thay thế bản mẫu bằng cách sử dụng cú pháp {{subst:Cb-xóa2}} thay vì {{cb-xóa2}}.
  • Bản mẫu này dùng parser function. Để cung cấp chi tiết hơn cho thông báo của bạn, bạn có thể thêm bài viết và một số văn bản bổ sung vào cuối bản mẫu.Một phần của loạt bản mẫu cảnh báo thành viên cb-xóa
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 4im
{{cb-xóa1}} {{cb-xóa2}} {{cb-xóa3}} {{cb-xóa4}} {{cb-xóa4im}}