Bước tới nội dung

Bản mẫu:Chú thích Wikisource

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu dùng để chú thích Wikipedia. Nó đặc biệt dành cho dự án chị em Wikisource.

Sử dụng

[sửa mã nguồn]
Phiên bản đầy đủ (sao chép và dán văn bản bên dưới và xóa các thông số bạn không cần)
{{Chú thích Wikisource |class= |last1= |first1= |authorlink1= |last2= |first2= |authorlink2= |coauthors= |editor1-first= |editor1-last= |editor1-link= |others= |title= |trans_title= |plaintitle= |wslink= |archiveurl= |archivedate= |type= |edition= |series= |volume= |date= |year= |origyear= |publisher= |location= |language= |wslanguage= |isbn= |oclc= |doi= |id= |page= |pages= |at= |wspage= |trans_chapter= |chapter= |plainchapter= |quote= |ref= |bibcode= |laysummary= |laydate= |separator= |postscript= |lastauthoramp= |scan= |noicon= |firsticon= |vb=}}
Thường được sử dụng nhất (sử dụng trường này và bạn sẽ không phải xóa nhiều)
{{Chú thích Wikisource |title= |wslink= |last= |first= |authorlink= |coauthors= |year= |publisher= |location= |page= |pages= |scan=}}
Ví dụ 1
{{Chú thích Wikisource |editor-first= Hugh |editor-last= Chisholm |chapter= Aard-vark |wslink= 1911 Encyclopædia Britannica |plaintitle= [[Encyclopædia Britannica Eleventh Edition|Encyclopædia Britannica]] |edition= Eleventh |year= 1911 |publisher= Cambridge University Press}}

Chisholm, Hugh biên tập (1911). “Aard-vark” . Encyclopædia Britannica . Cambridge University Press – qua Wikisource.

Ví dụ 2
{{Chú thích Wikisource
 | class    = journal
 | first    = T. E.
 | last     = Lounsbury
 | chapter   = Sketch of George Jarvis Brush
 | wslink    = Popular Science Monthly/Volume 20/November 1881
 | plaintitle  = [[Popular Science Monthly]]
 | volume    = 20
 | year     = 1881
 | page     = 117
 | wspage    = 117
 | publisher  = [[D. Appleton & Company]]
 | issn     = 0161-7370
 | scan     = Page:Popular Science Monthly Volume 20.djvu/127
}}

Lounsbury, T. E. (1881). “Sketch of George Jarvis Brush” . Popular Science Monthly. 20. D. Appleton & Company. tr. 117 . ISSN 0161-7370 – qua Wikisource. [scan Wikisource link]

Just a title
* {{Chú thích Wikisource | title=Mysterious book }}
Year and title
* {{Chú thích Wikisource | title=Mysterious book | year=1901 }}
Basic usage
* {{Chú thích Wikisource | first=Joe | last=Bloggs | authorlink=Joe Bloggs | year=1974 | title=Book of Bloggs }}
Citing a chapter in a book with different authors for different chapters and an editor
* {{Chú thích Wikisource |last=Bloggs | first=Fred |editor-first=John| editor-last=Doe |plaintitle=Big Compilation Book With Many Chapters and distinct chapter authors |publisher=Book Publishers |date=2001-01-01 |pages=100–110 |chapter=Chapter 2: The History Of The Bloggs Family |isbn=}}

Không có miêu tả.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Nên dùng bản mẫu này với các tham số đặt trên cùng một hàng.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
tác phẩmtác phẩm title 1

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
tác giảtác giả author 2

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
liên kết tác giảliên kết tác giả author-link

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
liên kết tác phẩmliên kết tác phẩm title-link

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
33

không có miêu tả

Không rõtùy chọn