Bước tới nội dung

Bản mẫu:Chú thích ghi chú album

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng

{{Chú thích ghi chú album |title= |title-link= |others= |year= |chapter= |url= |access-date= |first= |last= |author-link= |first2= |last2= |author-link2= |page= |pages= |type= |publisher= |id= |location= |ref=}}
{{Chú thích ghi chú album
| title    =
| title-link =
| others   =
| year    =
| chapter   =
| url     =
| last    =
| first    =
| author-link =
| first2   =
| last2    =
| author-link2 =
| page    =
| pages    =
| at     =
| type    =
| publisher  =
| id     =
| location  =
| ref     =
}}

Ví dụ

Chung

 • {{Chú thích ghi chú album |title=Album Title |first=First |last=Last |others=[[Artist]] |date=2024 |url=http://www.wikipedia.org |page=1|type=Type |publisher=Publisher |id=Publisher ID |location=Location}}
Last, First (2024). Album Title (Type). Artist. Location: Publisher. tr. 1. Publisher ID.
 • {{Chú thích ghi chú album |title=Album Title |title-link=Album Title |first=First |last=Last |others=[[Artist]] |date=2024 |page=1 |type=Type |publisher=Publisher |id=Publisher ID |location=Location}}
Last, First (2024). Album Title (Type). Artist. Location: Publisher. tr. 1. Publisher ID.

Cơ bản

 • {{Chú thích ghi chú album |title=New Moon |title-link=New Moon (Elliott Smith album) |first=John |last=Doe |others=[[Elliott Smith]] |date=2007 |page=4 |type=booklet |publisher=Kill Rock Stars |id=KRS455 |location=Olympia, Washington, USA}}
Doe, John (2007). New Moon (booklet). Elliott Smith. Olympia, Washington, USA: Kill Rock Stars. tr. 4. KRS455.

Có tác giả

 • {{Chú thích ghi chú album |title=Anthology 1 |title-link=Anthology 1 |first=Mark |last=Lewisohn |author-link=Mark Lewisohn |others=[[The Beatles]] |date=1994 |page=2 |type=booklet |publisher=[[Apple Records]] |id=34448 |location=London}}
Lewisohn, Mark (1994). Anthology 1 (booklet). The Beatles. London: Apple Records. tr. 2. 34448.

Với chương

 • {{Chú thích ghi chú album |title=Anthology 1 |title-link=Anthology 1 |first=Mark |last=Lewisohn |author-link=Mark Lewisohn |others=[[The Beatles]] |date=1994 |chapter=Making Anthology 1 |chapter-url=http://www.wikipedia.org |page=2 |type=booklet |publisher=[[Apple Records]] |id=34448 |location=London}}
Lewisohn, Mark (1994). “Making Anthology 1”. Anthology 1 (booklet). The Beatles. London: Apple Records. tr. 2. 34448.

Nhiều tác giả

 • {{Chú thích ghi chú album |title=Anthology 1 |title-link=Anthology 1 |first=Mark |last=Lewisohn |author-link=Mark Lewisohn |last2=Martin |first2=George |author-link2=George Martin |others=[[The Beatles]] |date=1994 |page=2 |type=booklet |publisher=[[Apple Records]] |id=34448 |location=London}}
Lewisohn, Mark; Martin, George (1994). Anthology 1 (booklet). The Beatles. London: Apple Records. tr. 2. 34448.