Bản mẫu:Chú thích phần chương trình

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng

Cơ bản

{{Chú thích phần chương trình |title= |episode-link= |url= |access-date= |series= |series-link= |first= |last= |network= |station= |date= |season= |series-no= |number= |minutes= |time= |transcript= |transcript-url= |quote= |language=}}

Tất cả tham số
{{Chú thích phần chương trình
 | title     =
 | episode-link  =
 | url      =
 | access-date  =
 | series     =
 | series-link  =
 | first     =
 | last      =
 | network    =
 | station    =
 | date      =
 | season     =
 | series-no   =
 | number     =
 | minutes    =
 | time      =
 | transcript   =
 | transcript-url =
 | quote     =
 | language    =
}}

Ví dụ

 • {{Chú thích phần chương trình |title=1968 |series=From the Earth to the Moon |first1=Ron |last1=Howard |first2=Brian |last2=Grazer |first3=Tom |last3=Hanks |first4=Michael |last4=Bostick |network=HBO |date=April 1998}}
Howard, Ron; Grazer, Brian; Hanks, Tom; Bostick, Michael (tháng 4 năm 1998). “1968”. From the Earth to the Moon. HBO.


 • {{Chú thích phần chương trình |title=Billy Crystal, 2nd Visit |series=Inside the Actors Studio |date=8 October 2007 |url=http://www.bravotv.com/Inside_the_Actors_Studio/guest/Billy_Crystal_-_2nd_Visit |network=Bravo |season=13 |number=1307 |last=Lipton |first=James (host)}}
Lipton, James (host) (8 tháng 10 năm 2007). “Billy Crystal, 2nd Visit”. Inside the Actors Studio. Mùa 13. Tập 1307. Bravo.


 • {{Chú thích phần chương trình |title=André the Giant |series=Biography |network=[[A&E (TV channel)|A&E]] |date=13 January 1999}}
“André the Giant”. Biography. 13 tháng 1 năm 1999. A&E.

TemplateData

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Chú thích phần chương trình

This template formats citations for television or radio programs and episodes.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Nên dùng bản mẫu này với các tham số đặt trên cùng một hàng.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Episode titletitle

Title of the episode

Chuỗi dàikhuyên dùng
Episode article in Wikipedia.episode-link

Wikilink to an existing Wikipedia article for this one episode.

Tên trangkhuyên dùng
URLurl URL

The URL of the online location where the text of the publication can be found

URLtùy chọn
URL access dateaccess-date

The full date when the original URL was accessed; do not wikilink

Chuỗi dàitùy chọn
Seriesseries

The name of the series the episode belongs to.

Chuỗi dàibắt buộc
Series article in Wikipedia.series-link

Wikilink to an existing Wikipedia article for this series.

Tên trangkhuyên dùng
Last namelast last1 author author1 author1-last author-last surname1 author-last1 subject1 surname author-last subject

The surname of the author; don't wikilink, use 'author-link'; can suffix with a numeral to add additional authors

Chuỗi dàitùy chọn
First namefirst given author-first first1 given1 author-first1 author1-first

Given or first name, middle names, or initials of the author; don't wikilink, use 'author-link'; can suffix with a numeral to add additional authors

Chuỗi dàitùy chọn
Author linkauthor-link subject-link author-link1 author1-link subject-link1 subject1-link

Title of existing Wikipedia article about the author; can suffix with a numeral to add additional authors

Tên trangtùy chọn
Networknetwork

The network the episode was aired on.

Chuỗi dàikhuyên dùng
Stationstation

Call letters of the local station (if any).

Chuỗi dàitùy chọn
Source datedate

Full date when the source was published; if unknown, use access-date instead; do not wikilink

Chuỗi dàikhuyên dùng
Season numberseason

Season number, usually for US shows.

Sốkhuyên dùng
Series numberseries-no series-number

Series number, usually for British shows.

Sốtùy chọn
Episode numbernumber

Many episodic shows are identified by separate season and episode numbers. Alternately, some shows prefer the format of a single episode number that includes the season within it; this format can be used by omitting the season field.

Chuỗi dàikhuyên dùng
Minutes into episode.minutes

Time the event occurs in the source. When rendered, followed by "minutes in".

Chuỗi dàitùy chọn
Time within episode.time

Alternate to minutes. Time the event occurs in the source. When rendered, preceded by default text "Event occurs at time".

Chuỗi dàitùy chọn
Transcript transcript

Transcript of the original source.

Chuỗi dàitùy chọn
Transcript URLtranscript-url

URL of the transcript.

URLtùy chọn
Quotequote

Relevant text quoted from the source; displays last, enclosed in quotes; must include terminating punctuation

Chuỗi dàitùy chọn
Languagelanguage

The language in which the source is written, if not English; use the full language name; do not use icons or templates

Chuỗi dàitùy chọn

Bản mẫu này cung cấp siêu dữ liệu COinS; xem bối cảnh.