Bản mẫu:Chú thích phỏng vấn

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng[sửa mã nguồn]

Tham số cơ bản (ngang)
{{Chú thích phỏng vấn |last= |first= |subject-link= |interviewer= |title= |work= |date= |publisher= |location= |url= |access-date=}}
Tất cả tham số (ngang)
{{Chú thích phỏng vấn |last= |first= |subject= |subject-link= |last2= |first2= |subject2= |subject-link2= |last3= |first3= |subject3= |subject-link3= |last4= |first4= |subject4= |subject-link4= |interviewer= |title= |type= |work= |date= |publisher= |location= |page= |pages= |quote= |url= |format= |url-status= |archive-url= |archive-date= |access-date=}}
Tất cả tham số (dọc)
{{Chú thích phỏng vấn
| last      =
| first     =
| subject    =
| subject-link  =
| last2     =
| first2     =
| subject2    =
| subject-link2 =
| last3     =
| first3     =
| subject3    =
| subject-link3 =
| last4     =
| first4     =
| subject4    =
| subject-link4 =
| interviewer  =
| title     =
| type      =
| work      =
| date      =
| publisher   =
| location    =
| page      =
| pages     =
| quote     =
| url      =
| format     =
| url-status   =
| archive-url  =
| archive-date  =
| access-date  =
}}
 • Lưu ý Tham số last, first, subject, subject-link, và các tham số cùng tên được đánh số của chúng đều đề cập đến người được phỏng vấn, không phải người phỏng vấn.

Ví dụ[sửa mã nguồn]

 • {{Chú thích phỏng vấn |last=Blackmun |first=Harry |subject-link=Harry Blackmun |interviewer=[[Ted Koppel]] |title=An Interview with Harry Blackmun |work=[[Nightline (US news program)|Nightline]] |publisher=American Broadcasting Company |location=New York |date=April 5, 1994}}
Blackmun, Harry (5 tháng 4 năm 1994). “An Interview with Harry Blackmun”. Nightline (Phỏng vấn). Phóng viên Ted Koppel. New York: American Broadcasting Company.


 • {{Chú thích phỏng vấn |last=Nader |first=Ralph |author-link=Ralph Nader |others=Ray Suarez |title=Talk of the Nation |work=[[National Public Radio]] |publisher=WBUR |location=Boston, Massachusetts |date=April 16, 1998}}
Nader, Ralph (16 tháng 4 năm 1998). “Talk of the Nation”. National Public Radio (Phỏng vấn). Ray Suarez. Boston, Massachusetts: WBUR.

TemplateData[sửa mã nguồn]

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Chú thích phỏng vấn

CS1 template for Interviews

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Nên dùng bản mẫu này với các tham số đặt trên cùng một hàng.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Last namelast last1 author

Last name of the first interviewee

Chuỗi dàikhuyên dùng
First namefirst first1

First name of the first interviewee

Chuỗi dàikhuyên dùng
Subject linksubject-link

Wikipedia link to Subject (Interviewee)

Tên trangtùy chọn
Interviewerinterviewer

Full name of interviewer(s); separate interviewers with a semicolon (;); wikilink as desired.

Chuỗi dàikhuyên dùng
Source titletitle

Title of the source. May be wiki-linked, or use url to add an external link, but no both.

Chuỗi dàikhuyên dùng
Media typetype medium

Displays in parentheses following title

Chuỗi dàitùy chọn
Last name 2last2

Last name of the second interviewee, don't wiki-link

Chuỗi dàitùy chọn
First name 2first2

First name of the second interviewee, don't wiki-link

Chuỗi dàitùy chọn
Last name 3last3

Last name of the third interviewee, don't wiki-link

Chuỗi dàitùy chọn
First name 3first3

First name of the third interviewee, don't wiki-link

Chuỗi dàitùy chọn
Last name 4last4

Last name of the fourth interviewee, don't wiki-link

Chuỗi dàitùy chọn
First name 4first4

First name of the fourth interviewee, don't wiki-link

Chuỗi dàitùy chọn
Last name 5last5

Last name of the fifth interviewee, don't wiki-link

Chuỗi dàitùy chọn
First name 5first5

First name of the fifth interviewee, don't wiki-link

Chuỗi dàitùy chọn
Last name 6last6

Last name of the sixth interviewee, don't wiki-link

Chuỗi dàitùy chọn
First name 6first6

First name of the sixth interviewee, don't wiki-link

Chuỗi dàitùy chọn
Last name 7last7

Last name of the seventh interviewee, don't wiki-link

Chuỗi dàitùy chọn
First name 7first7

First name of the seventh interviewee, don't wiki-link

Chuỗi dàitùy chọn
Last name 8last8

Last name of the eighth interviewee, don't wiki-link

Chuỗi dàitùy chọn
First name 8first8

First name of the eighth interviewee, don't wiki-link

Chuỗi dàitùy chọn
Last name 9last9

Last name of the ninth interviewee, don't wiki-link. If this is set, et al appears.

Chuỗi dàitùy chọn
First name 9first9

First name of the ninth interviewee, don't wiki-link. If this is set, et al appears.

Chuỗi dàitùy chọn
URLurl

URL of publication.

URLkhuyên dùng
URL access dateaccess-date

Date when url was accessed.

Ngày thángtùy chọn
Archive URLarchive-url

URL of an archived snapshot, such as from Internet Archive, WebCite or Archive.is

URLtùy chọn
Archive datearchive-date

Date of snapshot on archive service

Ngày thángtùy chọn
url-statusurl-status

If live, the display order is changed to show the archive link at the end

Luận lýtùy chọn
URL formatformat

Format of the work referred to by url; for example: PDF, DOC, or XLS; displayed in parentheses after title

Chuỗi dàitùy chọn
Workwork journal newspaper magazine periodical website

Name of the source periodical, may be wikilinked if relevant

Chuỗi dàitùy chọn
Issueissue number

Issue number of the periodical, if appropriate

Chuỗi dàitùy chọn
Publisherpublisher

Name of publisher; may be wikilinked if relevant

Chuỗi dàitùy chọn
Place of publicationplace location

Geographical place of publication; generally not wikilinked; omit when the name of the work includes the location

Chuỗi dàitùy chọn
Source datedate

Date of source being referenced

Ngày thángkhuyên dùng
Yearyear

Year of source being referenced. Use of |date= is recommended

Chuỗi dàitùy chọn
Pagepage

The number of a single page in the source that supports the content. Use either |page= or |pages=, but not both. Displays preceded by p. unless |no-pp=y.

Sốtùy chọn
Pagespages

A range of pages in the source that supports the content. Use either |page= or |pages=, but not both. Separate using an en dash (–); separate non-sequential pages with a comma (,); do not use to indicate the total number of pages in the source. Displays preceded by pp. unless |no-pp=y. Hyphens are automatically converted to en dashes; if hyphens are appropriate

Chuỗi dàitùy chọn
Quotequote

Relevant text quoted from the source. Displays enclosed in quotes. When supplied, the citation terminator (a period by default) is suppressed, so the quote must include terminating punctuation.

Chuỗi dàitùy chọn