Bản mẫu:Chú thích trong hàng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng[sửa mã nguồn]

  • Để thêm bản mẫu này vào một bài viết, hãy sao chép và dán {{Chú thích trong hàng}} vào phần tài liệu tham khảo của bài viết.
  • Bạn có thể làm cho thông báo chỉ đến "bài viết hoặc phần" cụ thể hơn với {{Chú thích trong hàng|Bài viết}} hoặc {{Chú thích trong hàng|phần}}, hoặc bất kỳ nội dung vào khác như {{Chú thích trong hàng|Danh sách}} hoặc {{Chú thích trong hàng|Bảng}}
  • Bản mẫu này sẽ thêm bài viết vào Thể loại:Bài viết thiếu trích dẫn trong văn bản.
  • Đối với các bài báo cần các chú thích trong văn bản khi có danh sách các tài liệu tham khảo, hãy sử dụng {{Cần nhiều trích dẫn trong bài hơn}}.

Đổi hướng[sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa mã nguồn]