Bản mẫu:Check mark templates

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Check marks and cross marks
Check marks Cross marks
{{check mark}} Green tickY {{x mark big}} Red XN
{{tick}} = {{tick|20}} Có  {{cross}} = {{cross|20}} KhôngN
{{aye}} Green tickY {{nay}} Red XN
{{ya}} Yes {{na}} No
{{check mark-n}} Bản mẫu:Check mark-n {{x mark-n}} Bản mẫu:X mark-n
{{y&}} {{n&}}
{{Chk}} Bản mẫu:Chk {{xed box}} Bản mẫu:Xed box
{{checked box}} Bản mẫu:Checked box
Other marks
{{n.b.}} Bản mẫu:N.b. {{hmmm}} ????
{{bang}} Bản mẫu:Bang
Most of the templates above are fully sortable in a class="sortable" table (each check mark is assigned an undisplayed "Y" and each cross mark an undisplayed "N").