Bước tới nội dung

Bản mẫu:Coltit

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này được dùng để chuyển màu nền của một bảng; bạn có thể chọn màu của văn bản ở trong bảng bằng biến số thứ hai. Khi con trỏ chuột đang trỏ vào cột, mã hex của màu nền sẽ được hiển thị như tooltip.

Sử dụng

[sửa mã nguồn]

{{Coltit|RGB hex triplet of background color|RGB hex triplet of color|alignment letter|x=individual text}}

The template needs the colors hex code RGB or RRGGBB (not the color name); the 2nd parameters default value is 000 (black); possible alignement letters are: l (left), r (right) with default value center.
The parameter x= specifies a title text header different from its default value (color #).

{| class="wikitable"
|{{Coltit|F00|0FF}}'''red''' and complementary color
|{{Coltit|#0ff|#f00}}'''turq''' and complementary color
|{{Coltit|rgb=12,34,56|color=75%,50%,25%}} using absolute 8-bit decimal and percentage RGB notation
|{{Coltit}} no parameters, all defaults 
|{{Coltit|ffee11|x=yellow background colour}} 
|-
| colspan=5 title="background color: #FB2" bgcolor=#FB2 style="color:#FB2;text-align:center" | '''The background should be <u>light orange</u>, not black &emsp; <small>(Internet Explorer ''short form bug'')'''</small>
|}
results in
red and complementary color title="color
  1. 0FF" style="background: /* */#0ff; color: /* */#f00; text-align: auto;"| turq and complementary color
using absolute 8-bit decimal and percentage RGB notation no parameters, all defaults
The background should be light orange, not black   (Internet Explorer short form bug)

Move the mouse pointer to the table cell to see the background color value

Dự án chị em

[sửa mã nguồn]
  • {{Coltit}} (some differences, in German Wikipedia)
  • {{Coltit}} (more differences, in Wikimedia Commons)