Bản mẫu:Resize

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

{{{1}}}

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

A template to aid switching the font-size used for a text string.

Syntax[sửa mã nguồn]

in
in

N specifies a size, such as "95%", "1.2em", etc. If N is omitted, as in the second line above, a default 90% size is applied.

If text happens to contain an equality sign ("="), specify {{resize|N|2=text}} or {{resize|1=text}}.

Ví dụ[sửa mã nguồn]

in This text is 0.2em larger than normal.
in This text is 80% normal size.
in This text defaults to 90% normal size.

Bản mẫu:Resize shortcuts[sửa mã nguồn]

Alternatives to{{resize|N%|…}}:
Name Equivalent to
{{small|…}} {{resize|85%|…}} or <small>...</small>
{{smaller|…}} {{resize|90%|…}} or {{resize|…}}
{{larger|…}}
{{bigger|…}}
{{resize|110%|…}}
{{big|…}} {{resize|115%|…}} or <big>...</big>
{{large|…}} <span style="font-size:large;">...</span>

TemplateData for Template:Resize variants[sửa mã nguồn]

The TemplateData for variants of Template:Resize can be found at:

Xem thêm[sửa mã nguồn]

  • {{huge}} for diacritic marks only; similar to {{big}} but considerably larger and also compensates for vertical alignment.
  • {{color}} to add a span of text with a given foreground color.
  • {{background color}} or {{background}} to add a span of text with a given background color.

TemplateData[sửa mã nguồn]

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu về bản mẫu này. Nó được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan.

Resize

Mẫu để hỗ trợ chuyển đổi các font-size được sử dụng cho một chuỗi văn bản. Hai hình thức {{resize|<size>|<text>}} và {{resize|<text>}} là có thể.

Tham số bản mẫu
Tham số Miêu tả Kiểu Trạng thái
Size/Text 1

Chỉ định một font css kích thước ví dụ như '80%', '1.2em', 'x-lớn', 'lớn'. Trong phiên bản một tham số tham số đầu tiên là văn bản và kích thước phông chữ là '90%'.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
string bắt buộc
Text when size is given 2

Các văn bản để hiển thị trong phiên bản hai tham số.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
string tùy chọn