Bước tới nội dung

Bản mẫu:Resize

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

{{{1}}}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
A template to aid switching the font-size used for a text string.

Syntax

{{resize|N|text}}
{{resize|text}}

N specifies a size, such as "95%", "1.2em", etc. If N is omitted, as in the second line above, a default 90% size is applied.

If text happens to contain an equality sign ("="), specify {{resize|N|2=text}} or {{resize|1=text}}.

Ví dụ

{{resize|1.2em|This text is 0.2em larger than normal.}} This text is 0.2em larger than normal.
{{resize|80%|This text is 80% normal size.}} This text is 80% normal size.
{{resize|This text defaults to 90% normal size.}} This text defaults to 90% normal size.

So sánh

Bản mẫu kích thước phông chữ
Bản mẫu Kích thước Ngữ nghĩa Mẫu
{{small}} 85% <small> HHHHH
{{smaller}} 90% none HHHHH
{{resize}} 90% none HHHHH
{{midsize}} 92% none HHHHH
none 100% none HHHHH
{{larger}} 110% none HHHHH
{{big}} 120% <big> HHHHH
{{large}} 128% none HHHHH
{{huge}} 180% none HHHHH
{{resize|x%}} tùy chỉnh none
{{font|size=x%}} tùy chỉnh none

Xem thêm

TemplateData

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Resize

Mẫu để hỗ trợ chuyển đổi các font-size được sử dụng cho một chuỗi văn bản. Hai hình thức {{resize|<size>|<text>}} và {{resize|<text>}} là có thể.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Size/Text1

Chỉ định một font css kích thước ví dụ như '80%', '1.2em', 'x-lớn', 'lớn'. Trong phiên bản một tham số tham số đầu tiên là văn bản và kích thước phông chữ là '90%'.

Chuỗi dàibắt buộc
Text when size is given2

Các văn bản để hiển thị trong phiên bản hai tham số.

Chuỗi dàitùy chọn