Bản mẫu:Convert/list of units/length/impus

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

|rowspan= valign=top align=center |dặm |align=center valign=top|mi |align=center valign=top|mi |rowspan= valign=top| |rowspan= valign=top align=right|1.609,344 |valign=top|

  • mi km

|- |rowspan= valign=top align=center |furlong |align=center valign=top|furlong | |rowspan= valign=top| |rowspan= valign=top align=right|201,168 |valign=top| |- |rowspan= valign=top align=center |chain |align=center valign=top|chain | |rowspan= valign=top| |rowspan= valign=top align=right|20,1168 |valign=top| |- |rowspan= valign=top align=center |rod |align=center valign=top|rd |align=center valign=top|rd |rowspan= valign=top| |rowspan= valign=top align=right|5,0292 |valign=top| |- |rowspan= valign=top align=center |pole |align=center valign=top|pole | |rowspan= valign=top|bằng một rod |rowspan= valign=top align=right|5,0292 |valign=top| |- |rowspan= valign=top align=center |perch |align=center valign=top|perch | |rowspan= valign=top|bằng một rod |rowspan= valign=top align=right|5,0292 |valign=top| |- |rowspan= valign=top align=center |fathom |align=center valign=top|fathom | |rowspan= valign=top|giả định 1 fathom ≡ 6 ft |rowspan= valign=top align=right|1,8288 |valign=top| |- |rowspan= valign=top align=center |yard |align=center valign=top|yd |align=center valign=top|yd |rowspan= valign=top|giả sử định nghĩa quốc tế |rowspan= valign=top align=right|0,9144 |valign=top|

  • yd m

|- |rowspan= valign=top align=center |foot |align=center valign=top|ft (foot) |align=center valign=top|ft |rowspan= valign=top|Mã foot sẽ cho ra foot là dạng số nhiều. |rowspan= valign=top align=right|0,3048 |valign=top|

  • ftin (feet and inches)
  • ft m (foot m)


|- |rowspan= valign=top align=center |hand |align=center valign=top|hand |align=center valign=top|h |rowspan= valign=top| |rowspan= valign=top align=right|0,1016 |valign=top| |- |rowspan= valign=top align=center |inch |align=center valign=top|in |align=center valign=top|in |rowspan= valign=top| |rowspan= valign=top align=right|0,0254 |valign=top|

  • in cm
  • in mm