Bản mẫu:Country data Cộng đồng Caribe

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu:Country data Cộng đồng Caribe là một thùng chứa dữ liệu nội bộ không có ý định được nhúng trực tiếp. Nó được sử dụng gián tiếp bởi các bản mẫu như là cờ, flagicon, và các loại khác.

Flag of CARICOM.svg

Các thông số chuẩn

Tên tham sốGiá trịÝ nghĩa
alias Cộng đồng Caribe Tên bài viết chính (Cộng đồng Caribe)
shortname alias Caribe (tùy chọn) Tên hiển thị được sử dụng cho liên kết wiki, nếu alias là một tên bài định hướng, cho ví dụ
flag alias Flag of CARICOM.svg Tên hình (Tập tin:Flag of CARICOM.svg, được hiển thị ở bên phải)


Các viết tắt được đổi hướng

Bản mẫu này cũng có thể được sử dụng qua tên viết tắt (được triển khai dưới dạng một trang đổi hướng đến bản mẫu này):
Tên viết tắt{{flag|viết tắt}} đầu ra{{flagcountry|viết tắt}} đầu ra
CARICOM (xem) CARICOM Caribe
Caribbean (xem) Caribbean Caribe

Xem những gì liên kết ở đây cho một danh sách đầy đủ của các trang đổi hướng.

Ví dụ về cách sử dụng

  • {{lá cờ|Cộng đồng Caribe}} Cộng đồng Caribe
  • {{flagicon|Cộng đồng Caribe}}Cộng đồng Caribe
  • {{flagcountry|Cộng đồng Caribe}} Caribe

Dùng một viết tắt được đổi hướng

  • {{flagicon|CARICOM}}Cộng đồng Caribe
  • {{flagcountry|CARICOM}} Caribe
  • {{lá cờ|CARICOM}} CARICOM


Dữ liệu bản mẫu

Đây là các Dữ liệu về bản mẫu này. Nó được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan.

Country data Cộng đồng Caribe

Bản mẫu này không nên được sử dụng trực tiếp. Nó được sử dụng gián tiếp bởi các bản mẫu cờ như Bản mẫu:Flag và Bản mẫu:Flagicon. Xem Thể loại:Hệ thống bản mẫu cờ để biết danh sách đầy đủ của các bản mẫu cờ và Wikipedia:Bản mẫu cờ dự án wiki để biết thêm tài liệu.

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
No parameters specified