Bản mẫu:Lá cờ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

 [[|]]

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Cách sử dụng

Dữ liệu bản mẫu

Đây là các Dữ liệu về bản mẫu này. Nó được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan.

Lá cờ

Hình lá cờ nhỏ bên cạnh liên kết địa danh

Tham số bản mẫu

Bản mẫu này gợi ý định dạng các tham số ở dạng nội tuyến.

Tham số Miêu tả Kiểu Trạng thái
Tên hay mã quốc gia hoặc tỉnh bang 1

Common name of the country (e.g. 'United States'), a common alias (e.g. 'US'), or a standard country code

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
string bắt buộc
Biến thể 2

Identifies a flag variant to be used instead of the standard flag, e.g. 1815

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
string tùy chọn
Văn bản thay thế name

Display alternative text instead of the standard country name

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
string tùy chọn
Kích thước tối đa size

The maximum width or height, specified via standard 'extended image syntax' (e.g. x30px)

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
string tùy chọn

Xem thêm