Bản mẫu:Cuối tham khảo

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

{{refbegin}} and its complementary closing template {{refend}} are used to apply any of several optional styles or presentational choices for bibliographies or reference lists—that is, lists of fully-specified references, sources, and/or works cited, sorted alphabetically by author or contributor) that appear in Wikipedia articles.

These bibliographies or reference lists frequently appear in dedicated sections within an article, variously titled ==References==, ==Works cited==, ==Bibliography==, ==Further reading==, ==Published works==, and so on.

Wikipedia referencing or citation systems that use bibliography-style reference lists include: 'shortened' footnotes, parenthetical referencing, and 'general' referencing. The 'full' footnote and embedded citations referencing systems do not use those lists, although articles using these latter two systems may also contain "Further reading" or other sections containing bibliography-style listings, that {{refbegin}} formatting could be applied to.

Sử dụng[sửa mã nguồn]

I have suggested this template as an option for usage in the second and third of three options for citing notes on a wikipedia article. The original discussion can be found here. Below is a copy of the 3 suggested options...

Lựa chọn 1 (các chú thích cụ thể)

== Chú thích ==
{{tham khảo}}

Lựa chọn 2 (chỉ gồm danh sách tham khảo chung)

== Tham khảo ==
{{đầu tham khảo}}
* tài liệu tham khảo 1
* tài liệu tham khảo 2
{{cuối tham khảo}}

Lựa chọn 3 (cả chú thích cụ thể và tham khảo chung)

== Tham khảo ==
{{tham khảo}}

{{đầu tham khảo}}
* tài liệu tham khảo 1
* tài liệu tham khảo 2
{{cuối tham khảo}}

Bạn có thể ghi: {{Markup|Thông báo sửa đổi là{{Ref label|A|a}}. Hôm nay là thứ Tư<ref>Chuyện lạ đêm khuya</ref>. ==Ghi chú== {{Đầu tham khảo}} a. {{Note label|a}} Tương lai<ref>Về các nguồn</ref> {{Cuối tham khảo}} ==Tham khảo== {{Tham khảo}}|Thông báo sửa đổi là[a]. Hôm nay là thứ Tư[1].

Ghi chú[sửa mã nguồn]

a. ^ Tương lai[2]

Tham khảo[sửa mã nguồn]

  1. ^ Chuyện lạ đêm khuya
  2. ^ Về các nguồn

Nhiều cột[sửa mã nguồn]

Nhiều người dùng {{Đầu tham khảo|2}}, {{Đầu tham khảo|3}}, {{Đầu tham khảo|30em}} trong Wikipedia.

  • {{Đầu tham khảo|2}}, {{Đầu tham khảo|3}} tạo thành danh sách có 2, 3 cột.
  • {{Đầu tham khảo|30em}} tạo thành danh sách có nhiều cột, chiều rộng mỗi cột là 30em, số cột được trình duyệt web tự động tính toán và hiển thị.

Ví dụ:

Cú pháp Kết quả
{{đầu tham khảo|2}}
* tài liệu tham khảo 1
* tài liệu tham khảo 2
{{cuối tham khảo}}
  • tài liệu tham khảo 1
  • tài liệu tham khảo 2

Xem thêm[sửa mã nguồn]

Đây là các Dữ liệu về bản mẫu này. Nó được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan.

Cuối tham khảo

Kết thúc danh sách tham khảo được bắt đầu bởi {{đầu tham khảo}}.

Tham số bản mẫu

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Không định rõ tham số