Bản mẫu:Tham khảo

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Cách dùng

Hãy dùng bản mẫu này để tạo ra danh sách tham khảo trong một bài viết dùng phông chữ nhỏ. Khi phông chữ bình thường là thích hợp hơn tại bài viết, xin hãy dùng <references /> thay cho bản mẫu này.

Nếu không dùng tham số, nó sẽ cho ra một danh sách các tham khảo chỉ có một cột duy nhất.

Nhiều cột

Dùng {{tham khảo|2}} để tạo một danh sách tham khảo có hai cột, và {{tham khảo|3}} để tạo danh sách tham khảo có 3 cột.

Dùng {{tham khảo|rộng=30em}} sẽ cho phép trình duyệt tự động chọn số cột dựa trên chiều rộng của trình duyệt web. Hãy chọn một chiều rộng cột phù hợp với chiều rộng trung bình của số tham khảo trong trang đó.

Ghi chú: nhiều cột hiện chỉ hiện thị đúng trong Mozilla Firefox và các trình duyệt dựa trên Gecko,[1]Safari 3[2] mặc dù tính năng này có trong CSS3, do đó nó sẽ hoạt động trên nhiều trình duyệt hơn trong tương lai.[3]

Ba chọn lựa sử dụng

Chọn lựa 1 (chỉ dành cho tham khảo nào đó) — Ví dụ: en:The Rule

==Nội dung==
Nội dung bla bla bla.<ref>Tên nguồn, ngày tham khảo, v.v.</ref>

Nội dung khác bla bla bla.<ref>Tên nguồn, ngày tham khảo, v.v.</ref>

== Tham khảo ==
{{tham khảo}}

Tùy chọn 2 (chỉ tham khảo tổng quát) — Ví dụ: en:National Publications

==Nội dung==
Nội dung bla bla bla.

Nội dung khác bla bla bla.

==Tham khảo==
{{refbegin}}
* tham khảo chung 1
* tham khảo chung 2
{{refend}}

Tùy chọn 3 (cả chung lẫn cụ thể) — Ví dụ: en:Elephant

==Nội dung==
Nội dung bla bla bla.<ref>Tên nguồn, ngày tham khảo, v.v.</ref>

Nội dung khác bla bla bla.<ref>Tên nguồn, ngày tham khảo, v.v.</ref>

Nội dung bla bla bla.

Nội dung khác bla bla bla..

==Tham khảo==
{{tham khảo}}

{{refbegin}}
* tham khảo chung 1
* tham khảo chung 2
{{refend}}

Phần mở rộng nhóm

Thẻ <ref> giờ đã hỗ trợ tên nhóm để có thể tạo ra các danh sách rời nhau— xem Wikipedia:Chú thích cuối bài#Danh sách tham khảo và ghi chú giải thích rời nhau.

Định dạng chung cho thẻ tham khảo sẽ là:

<ref group=tên>

Và đối với reflist:

{{Tham khảo|group=tên}}
Trong đó tên là định danh nhóm như "ghi chú", "nb" hoặc "nhãn".

Ví dụ, để tạo một danh sách ghi chú định dạng riêng rẽ, các tham khảo sẽ được định dạng thành:

<ref group=note>

Để tạo danh sách được định dạng:

==Tên==
{{Tham khảo|group=note}}

Tuy có thể tạo và liệt kê bao nhiêu nhóm cũng được, chúng nên giữ ở mức tối thiểu.

Tiếp tục tham khảo

Để tự thêm tham khảo bằng tay, sử dụng dấu "#" và đóng tham khảo ghi thêm vào kiểu div "references-small" div, như trong ví dụ sau:

<div class="references-small">
#<li value="2"> [http://saturn.jpl.nasa.gov/news/features/feature20070719.cfm ''Cassini-Huygens: NEWS - Features - Saturn Turns 60'']
# [http://www.scitech.ac.uk/PMC/PRel/STFC/frank.aspx ''A new moon for Saturn a family affair'']
# [http://ciclops.org/view.php?id=3353 ''From Dark Obscurity… A Tiny New Saturnian Moon Comes To Light'']
</div>

Thẻ <li value="2"> được dùng để đảm bảo các tham khảo mới bắt đầu với số đúng. Trong ví dụ, chỉ có một tham khảo. Nếu có 10, chúng ta sẽ bắt đầu đánh số tham khảo thêm từ "11".

Dữ liệu bản mẫu

Tạo ra danh sách tham khảo vào cuối một bài viết và bổ sung một số tùy chọn định dạng khác.

Tham số bản mẫu

Bản mẫu này gợi ý định dạng các tham số ở dạng nội tuyến.

Tham số Miêu tả Kiểu Trạng thái
Số cột / Chiều rộng của mỗi cột 1

Có hai chế độ. Chế độ cố định: nguyên số cột để chia danh sách tham khảo. Chế độ đo: đơn vị đo thuật in như “em” để xác định chiều rộng của mỗi cột trong danh sách tham khảo, ví dụ “33em”; luư ý rằng “33&nbsp;em” không được chấp nhận.

Mặc định
1
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
string tùy chọn
Kiểu danh sách liststyle

Kiểu đánh số các mục trong danh sách tham khảo; chấp nhận bất kỳ giá trị hợp lệ cho thuộc tính list-style-type của CSS

Mặc định
decimal
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
string tùy chọn
Kết thúc close

Khi được đặt là “1”, kết thúc danh sách tham khảo và cho ra tất cả các chú thích cho tới vị trí này trong bài; có ích khi sử dụng bản mẫu Tham khảo hơn một lần

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
number tùy chọn

Xem thêm

  • Wikipedia:Chú thích nguồn gốc; hướng dẫn về phong cách chú thích nguồn, và các tùy chọn trình bày
  • en:Wikipedia:Footnotes; hướng dẫn về ghi chú phía dưới và chú thích bên trong
  • Tiêu bản để định dạng danh sách tham khảo và chú thích
    • {{Refbegin}} — {{Refend}}; thẻ mở và đóng để áp dụng dụng kiểu có phông chữ nhỏ 'references-small' vào danh sách

Tham khảo

  1. ^ “CSS3 Multi-Column Thriller”. 2005-12-30. Truy cập ngày 24 tháng 11 năm 2006.  Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |date= (trợ giúp)
  2. ^ “Multi-column layout in Safari 3 and Firefox”. Truy cập ngày 25 tháng 7 năm 2007. 
  3. ^ “CSS3 module: Multi-column layout”. W3C. 2005-12-15. Truy cập ngày 24 tháng 11 năm 2006.  Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |date= (trợ giúp)