Bản mẫu:Tham khảo

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách dùng

Hãy dùng bản mẫu này để tạo ra danh sách tham khảo dùng phông chữ nhỏ trong một bài viết. Khi phông chữ bình thường là thích hợp hơn tại bài viết, xin hãy dùng <references /> thay cho bản mẫu này.

Nếu không dùng tham số, nó sẽ cho ra một danh sách các tham khảo chỉ có một cột duy nhất.

Nhiều cột

Tại Wikipedia tiếng Việt rất phổ biến các cách dùng sau: {{Tham khảo|2}}, {{Tham khảo|3}}{{Tham khảo|30em}}.

{{Tham khảo|2}} tạo một danh sách tham khảo có hai cột, và {{Tham khảo|3}} tạo danh sách tham khảo có ba cột.

{{Tham khảo|30em}} tạo một danh sách tham khảo nhiều cột, chiều rộng mỗi cột là 30em, số cột được trình duyệt web tự động tính toán và hiển thị. Hãy chọn một chiều rộng cột phù hợp với chiều rộng trung bình của số tham khảo trong trang đó.

Không phải tất cả các trình duyệt web đều có thể hiển thị cột. Xem mục § Thông tin kĩ thuật dưới đây.

Ba tùy chọn sử dụng

Tùy chọn 1 (chỉ liệt kê tham khảo cụ thể)

Cú pháp Kết quả
Lorem ipsum.<ref>Tên nguồn, ngày tham khảo, v.v.</ref>

Lorem ipsum dolor sit amet.<ref>Tên nguồn, ngày tham khảo, v.v.</ref>

== Tham khảo ==
{{Tham khảo}}

Lorem ipsum.[1]

Lorem ipsum dolor sit amet.[1]

Tùy chọn 2 (chỉ liệt kê tham khảo chung)

Cú pháp Kết quả
Lorem ipsum.

Lorem ipsum dolor sit amet.

==Tham khảo==
{{Đầu tham khảo}}
* Tham khảo chung 1
* Tham khảo chung 2
{{Cuối tham khảo}}

Lorem ipsum.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Tham khảo
 • Tham khảo chung 1
 • Tham khảo chung 2

Tùy chọn 3 (liệt kê cả tham khảo chung lẫn cụ thể)

Cú pháp Kết quả
Lorem ipsum.<ref>Tên nguồn, ngày tham khảo, v.v.</ref>

Lorem ipsum dolor sit amet.<ref>Tên nguồn, ngày tham khảo, v.v.</ref>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

==Tham khảo==
{{Tham khảo}}

{{Đầu tham khảo}}
* Tham khảo chung 1
* Tham khảo chung 2
{{Cuối tham khảo}}

Lorem ipsum.[1]

Lorem ipsum dolor sit amet.[1]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.


 • Tham khảo chung 1
 • Tham khảo chung 2

Gom chú thích theo nhóm

Thẻ <ref> giờ đã hỗ trợ gom các chú thích theo nhóm và hiển thị các nhóm là các danh sách độc lập rời nhau — xem Wikipedia:Chú thích cuối bài#Danh sách tham khảo và ghi chú giải thích rời nhau.

Định dạng chung cho thẻ tham khảo sẽ là:

<ref group=tênnhóm>

Và đối với bản mẫu Tham khảo:

{{Tham khảo|group=tênnhóm}}
Trong đó tênnhóm là định danh nhóm như "ghi chú", "nb" hoặc "nhãn" (phải dùng dấu ngoặc kép trong trường hợp tên nhóm có chứa khoảng trắng).

Ví dụ, để tạo một danh sách ghi chú định dạng riêng rẽ, các tham khảo sẽ được định dạng thành:

<ref group=note>

Để tạo danh sách được định dạng:

== Tham khảo ==
{{Tham khảo|group=note}}

Tuy có thể tạo và liệt kê bao nhiêu nhóm cũng được, nên giữ số lượng nhóm ở mức tối thiểu.

Một số loại nhóm tham khảo

Loại nhóm Bản mẫu đánh dấu ghi chú cuối trang
hoặc mã
Bản mẫu danh sách tham khảo Các nhãn mẫu
none <ref>...</ref> {{tham khảo}} 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
none {{refn}} for nested references {{tham khảo}} 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
lower-alpha {{efn}} {{notelist}} a b c d e f g h i j
upper-alpha {{efn-ua}} {{notelist-ua}} A B C D E F G H I J
lower-roman {{efn-lr}} {{notelist-lr}} i ii iii iv v vi vii viii ix x
upper-roman {{efn-ur}} {{notelist-ur}} I II III IV V VI VII VIII IX X
lower-greek[a] {{efn-lg}} {{notelist-lg}} α β γ δ ε ζ η θ ι κ
 1. ^ Not supported by Internet Explorer 7 and below
 • {{efn}} supports |name= and |group=, which work the same as the parameters in <ref>. Do not enclose values in quotes.
 • {{notelist}} supports the column parameter, |refs= and |group= which work the same as the parameters in {{tham khảo}}. Do not enclose values in quotes.

In these examples, the footnote labels match between the footnote marker and the reference list:

Với nhãn lower-alpha
Cú pháp Kết quả
Lorem ipsum dolor sit amet.{{efn|Footnote 1}} Consectetur adipisicing elit.{{efn|Footnote 2}} Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.{{efn|Footnote 3}}

{{notelist}}

Lorem ipsum dolor sit amet.[a] Consectetur adipisicing elit.[b] Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.[c]

 1. ^ Footnote 1
 2. ^ Footnote 2
 3. ^ Footnote 3
Với nhãn lower-roman
Cú pháp Kết quả
Lorem ipsum dolor sit amet.{{efn-lr|Footnote 1}} Consectetur adipisicing elit.{{efn-lr|Footnote 2}} Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.{{efn-lr|Footnote 3}}

{{notelist-lr}}

Lorem ipsum dolor sit amet.[i] Consectetur adipisicing elit.[ii] Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.[iii]

 1. ^ Footnote 1
 2. ^ Footnote 2
 3. ^ Footnote 3
Với tham khảo đặt tên
Cú pháp Kết quả
Lorem ipsum dolor sit amet.{{efn|name=fn1|Footnote 1}} Consectetur adipisicing elit.{{efn|Footnote 2}} Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.{{efn|name=fn1}}

{{notelist}}

Lorem ipsum dolor sit amet.[a] Consectetur adipisicing elit.[b] Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.[a]

 1. ^ a b Footnote 1
 2. ^ Footnote 2
Với tham khảo đặt tên, tham khảo được định nghĩa trong notelist
Cú pháp Kết quả
Lorem ipsum dolor sit amet.{{efn|name=fn1}} Consectetur adipisicing elit.{{efn|name=fn2}} Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.{{efn|name=fn1}}

{{notelist|refs=
{{efn|name=fn1|Very long footnote 1}}
{{efn|name=fn2|Very long footnote 2}}
}}

Lorem ipsum dolor sit amet.[a] Consectetur adipisicing elit.[b] Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.[a]

 1. ^ a b Very long footnote 1
 2. ^ Very long footnote 2

Thông tin kĩ thuật

Tham số lỗi thời

Các tham số sau không còn dùng đến nữa và các thành viên nên thay thế chúng nếu gặp phải.

 • colwidth / rộng: thay thế bằng tham số không tên đầu tiên để quy định chiều rộng mỗi cột.
 • close: Từ năm 2014 về trước |close=1 được dùng để vòng qua một lỗi khi sử dụng nhiều lần {{Tham khảo}} trên một trang. Không nên sử dụng tham số này nữa.

Hiển thị nhiều cột

CSS3 multiple-column layout
browser support
Thuộc tính Internet
Explorer
Firefox Safari Chrome Opera
≤ 9 ≤ 1.0 ≤ 2 ≤ 11.0
column-width
column-count
≥ 10
(2012)
≥ 1.5
(2005)
≥ 3
(2007)
≥ 1
(2008)
≥ 11.1
(2011)
columns ≥ 10
(2012)
≥ 9
(2011)
≥ 3
(2007)
≥ 1
(2008)
≥ 11.1
(2011)
break-before
break-after
break-inside
≥ 10
(2012)
≥ 65
(2019)
≥ 10
(2016)
≥ 65
(2016)
≥ 15
(2013)

Tính năng hiển thị nhiều cột của bản mẫu {{Tham khảo}} dựa trên CSS3, phiên bản 3 của ngôn ngữ trình bày web CSS. Phiên bản này được phát triển và hoàn thiện mới gần đây. Chỉ có những trình duyệt web có hỗ trợ đầy đủ các thuộc tính multi-column mới hiển thị được nhiều cột.[2][3]

Các trình duyệt hỗ trợ và không hỗ trợ hiển thị cột được đưa ra ở bảng bên. Trong số đó, hai trình duyệt không hỗ trợ hiển thị cột nổi bật là Internet Explorer 9[4] trở về trước và Opera 11 trở về trước.

Lớp CSS trong MediaWiki:Commons.css

Kiểu chữ nhỏ của bản mẫu {{Tham khảo}} được quy định trong MediaWiki:Common.css bởi đoạn mã:

 • div.reflist { font-size: 90%; }
  

Bản mẫu này sẽ gán cho danh sách tham khảo các lớp sau nếu số cột hoặc chiều rộng cột được chỉ định:

 • .references-column-count.references-column-count-n (n là số cột)
 • .references-column-width

Dữ liệu bản mẫu

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Tham khảo

Tạo ra danh sách tham khảo vào cuối một bài viết và bổ sung một số tùy chọn định dạng khác.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Số cột / Chiều rộng của mỗi cột1

Có hai chế độ. Chế độ cố định: nguyên số cột để chia danh sách tham khảo. Chế độ đo: đơn vị đo thuật in như “em” để xác định chiều rộng của mỗi cột trong danh sách tham khảo, ví dụ “33em”; luư ý rằng “33&nbsp;em” không được chấp nhận.

Mặc định
1
Chuỗi dàitùy chọn
Kiểu danh sáchliststyle

Kiểu đánh số các mục trong danh sách tham khảo; chấp nhận bất kỳ giá trị hợp lệ cho thuộc tính list-style-type của CSS

Mặc định
decimal
Chuỗi dàitùy chọn
Nhómgroup

Quy định việc bản mẫu sẽ hiển thị các chú thích trong nhóm nào. Nếu tham số này không được điền, bản mẫu sẽ chỉ hiển thị các chú thích không thuộc nhóm nào (các thẻ ref không quy định group=&#34; &#34;). Nếu tham số này được điền, bản mẫu sẽ chỉ hiển thị các chú thích thuộc nhóm đó. Những chú thích còn lại không được hiển thị.

Chuỗi dàitùy chọn
Danh sách các chú thích refrefs

Một nơi dùng để khai báo các chú thích có tên &lt;ref name=&#34; &#34;&gt;&lt;/ref&gt;. Các chú thích được khai báo tại đây có thể được gọi ra trong bài viết dưới dạng rút gọn bằng cách chỉ ra tên của chú thích.

Chuỗi dàitùy chọn

Xem thêm

Đầu, cuối tham khảo

Sử dụng

I have suggested this template as an option for usage in the second and third of three options for citing notes on a wikipedia article. The original discussion can be found here. Below is a copy of the 3 suggested options...

Lựa chọn 1 (các chú thích cụ thể)

== Chú thích ==
{{tham khảo}}

Lựa chọn 2 (chỉ gồm danh sách tham khảo chung)

== Tham khảo ==
{{đầu tham khảo}}
* tài liệu tham khảo 1
* tài liệu tham khảo 2
{{cuối tham khảo}}

Lựa chọn 3 (cả chú thích cụ thể và tham khảo chung)

== Tham khảo ==
{{tham khảo}}

{{đầu tham khảo}}
* tài liệu tham khảo 1
* tài liệu tham khảo 2
{{cuối tham khảo}}

Bạn có thể ghi: {{Markup|Thông báo sửa đổi là{{Ref label|A|a}}. Hôm nay là thứ Tư<ref>Chuyện lạ đêm khuya</ref>. ==Ghi chú== {{Đầu tham khảo}} a. {{Note label|a}} Tương lai<ref>Về các nguồn</ref> {{Cuối tham khảo}} ==Tham khảo== {{Tham khảo}}|Thông báo sửa đổi là[a]. Hôm nay là thứ Tư[5].

Ghi chú

a. ^ Tương lai[6]

Xem thêmTham khảo

 1. ^ a b c d Tên nguồn, ngày tham khảo, v.v.
 2. ^ “CSS3 Multi-Column Thriller”. 30 tháng 12 năm 2005. Truy cập ngày 24 tháng 11 năm 2006.
 3. ^ “CSS3 module: Multi-column layout”. W3C. 15 tháng 12 năm 2005. Truy cập ngày 24 tháng 11 năm 2006.
 4. ^ “CSS Compatibility and Internet Explorer: Multi-column Layout”. Microsoft Developer Network. Microsoft. Truy cập ngày 16 tháng 3 năm 2011.
 5. ^ Chuyện lạ đêm khuya
 6. ^ Về các nguồn