Bản mẫu:Danh sách vật thể trong Hệ Mặt Trời

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Các vật thể Hệ Mặt Trời
theo quỹ đạo
theo kích cỡ
theo thời gian khám phá
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
Các vật thể Hệ Mặt Trời
theo quỹ đạo
theo kích cỡ
theo thời gian khám phá

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Về nội dung chú thích:

Cú pháp Kết quả
{{Danh sách vật thể trong Hệ Mặt Trời}}

Ngày mong chờ nhất<ref name=Solar_System>Hành tinh</ref> là hành tinh được khám phá.
Các vật thể Hệ Mặt Trời
theo quỹ đạo
theo kích cỡ
theo thời gian khám phá


Ngày mong chờ nhất[1] là hành tinh được khám phá.

{{Danh sách vật thể trong Hệ Mặt Trời}}

Hôm nay, một hành tinh được khai phá{{Refn|Hoàng Minh Giám<ref name=Solar_System/>|group=nb}}. Tiếng sáo diều đang thổi<ref>Hành tinh 30 năm sau sẽ giống như trái đất hiện nay</ref>. Cả nhà đang chờ kết quả vũ trụ
Các vật thể Hệ Mặt Trời
theo quỹ đạo
theo kích cỡ
theo thời gian khám phá


Hôm nay, một hành tinh được khai phá[nb 1]. Tiếng sáo diều đang thổi[2]. Cả nhà đang chờ kết quả vũ trụ

Bản mẫu này được dùng ở các trang về danh sách vật thể trong hệ mặt trời[3]. Hệ Mặt Trời là các hành tinh[1][4]. Về hành tinh trên[nb 2][6]

Tham khảo[sửa mã nguồn]

Tham khảo
  1. ^ a ă â Hành tinh
  2. ^ Hành tinh 30 năm sau sẽ giống như trái đất hiện nay
  3. ^ Ảnh của tàu Voyaver
  4. ^ Về các hành tinh
  5. ^ Mặt trăng không gọi là hành tinh
  6. ^ Hành tinh là các thiên thể quay quanh sao
Ghi chú
  1. ^ Hoàng Minh Giám[1]
  2. ^ Về các hành tinh[5]