Bản mẫu:Db-meta

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Bản mẫu này là bản mẫu mẹ của các bản mẫu xóa trang khác nên không thể được sử dụng để đánh dấu trang cần xóa. Hãy sử dụng các bản mẫu con của nó.

Xem thêm