Bản mẫu:Divhide

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Bản mẫu này sẽ cho phép bạn để sập một phần của một trang. Tham số đầu tiên là tiêu đề của phần sụp đổ, và thứ hai (tham số tùy chọn) là độ rộng. Để đóng phần, sử dụng {{divhide|end}}.

Tham số thứ 1[sửa mã nguồn]

Tham số thứ 1 không tên được sử dụng ở trên cùng cho tiêu đề và ở dưới cùng để đánh dấu phần cuối của phần ẩn.

{{divhide|Kiểm tra}}
Đây là những nội dung ẩn.
{{divhide|end}}
Kiểm tra

Đây là những nội dung ẩn.

Tham số thứ 2[sửa mã nguồn]

Tham số thứ 2 không tên được sử dụng để xác định chiều rộng.

{{divhide|Kiểm tra một nửa|50%}}
Đây là những nội dung ẩn, và hộp chỉ chiếm 50% của trang.
{{divhide|end}}
Kiểm tra một nửa

Đây là những nội dung ẩn, và hộp chỉ chiếm 50% của trang.

Tham số width[sửa mã nguồn]

Tham số width có thể được sử dụng để xác định độ rộng.

{{divhide|Kiểm tra độ rộng|width=75%}}
Đây là những nội dung ẩn, và hộp chỉ chiếm 75% của trang.
{{divhide|end}}
Kiểm tra độ rộng

Đây là những nội dung ẩn, và hộp chỉ chiếm 75% của trang.

Tham số show[sửa mã nguồn]

Tham số |show=yes có thể được sử dụng để hiển thị các nội dung theo mặc định.

{{divhide|Hiển thị kiểm tra|show=yes}}
Phần này được hiển thị theo mặc định.
{{divhide|end}}
Hiển thị kiểm tra

Phần này được hiển thị theo mặc định.

Tham số color[sửa mã nguồn]

Tham số color có thể được sử dụng để xác định màu nền.

{{divhide|Kiểm tra màu sắc|color=#90EE90}}
Đầu đề của phần này có màu nền khác nhau.
{{divhide|end}}
Kiểm tra màu sắc

Đầu đề của phần này có màu nền khác nhau.

Lưu ý về cách sử dụng bản mẫu này để đóng cuộc thảo luận[sửa mã nguồn]

Bản mẫu này thường không nên được sử dụng để đóng cuộc thảo luận như {{hat}} là có sẵn cho mục đích này; nhưng nếu nó là, nó chỉ nên được sử dụng bởi các biên tập viên không liên quan hoặc các bảo quản viên cùng với hướng dẫn trang thảo luận và tư vấn có liên quan tại refactoring. Nó không nên được sử dụng bởi các bên được liên quan đến kết thúc một cuộc thảo luận trên sự phản đối của biên tập viên khác.

Xem thêm[sửa mã nguồn]