Bản mẫu:Gửi người tải lên

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Gửi người tải lên: Bản thân thẻ này vẫn chưa đủ. Bạn cũng cần phải ghi thêm nguồn gốc của tác phẩm, tất cả những thông tin về bản quyền hiện tại, và một cơ sở cho việc sử dụng hợp lý cho mỗi bài viết có sử dụng tập tin.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Tiêu bản này được dùng để đặt một đoạn văn được chuẩn hóa vào vài thẻ quyền không tự do, như Bản mẫu:KTD-biểu trưng.