Bản mẫu:KTD-biểu trưng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Place this template in the file description pages of non-free logos. Do not use this template for copyright-free logos.

Transcluding this template in a file description page will automatically include the page in Category:All non-free logos. It may also be used to add one other category—see Category:Wikipedia images of logos for potential category options—as follows:

{{Non-free logo|Add category name here and omit the 'Category:' prefix}}

Registered trademarks[sửa mã nguồn]

If the image is also a registered trademark, include the regtrademark=yes parameter as shown below:

{{Non-free logo|regtrademark=yes}}

If the image is a non-registered trademark, add nonregtrademark=yes as shown below:

{{Non-free logo|nonregtrademark=yes}}

See also[sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa mã nguồn]