Bản mẫu:Hộp năm

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Năm Hộp năm
Theo năm: [[{{{yp1}}} |{{{yp1}}}]] [[{{{yp2}}} |{{{yp2}}}]] [[{{{yp3}}} |{{{yp3}}}]] [[{{{year}}} |{{{year}}}]] [[{{{ya1}}} |{{{ya1}}}]] [[{{{ya2}}} |{{{ya2}}}]] [[{{{ya3}}} |{{{ya3}}}]]
Theo thập niên: [[Thập niên {{{dp3}}}|{{{dp3}}}]] [[Thập niên {{{dp2}}}|{{{dp2}}}]] [[Thập niên {{{dp1}}}|{{{dp1}}}]] [[Thập niên {{{d}}}|{{{d}}}]] [[Thập niên {{{dn1}}}|{{{dn1}}}]] [[Thập niên {{{dn2}}}|{{{dn2}}}]] [[Thập niên {{{dn3}}}|{{{dn3}}}]]
Theo thế kỷ: [[Thế kỷ {{{cp}}}|{{{cp}}}]] [[Thế kỷ {{{c}}}|{{{c}}}]] [[Thế kỷ {{{cf}}}|{{{cf}}}]]
Theo thiên niên kỷ: [[Thiên niên kỷ |]]
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu

Cách sử dụng

Hộp năm dùng để viết các trang về năm:

{{yearbox|
|in=
|cp=20
|c=21
|cf=22
|mp=2
|m=3
|mf=4
|yp1=2013
|yp2=2014
|yp3=2015
|year=2016
|ya1=2017
|ya2=2018
|ya3=2019
|dp3=1980
|dp2=1990
|dp1=2000
|d=2010
|da=0
|dn1=2020
|dn2=2030
|dn3=2040}}

Lưu ý: Hộp năm và {{Năm trong lịch khác}} được viết ở đầu trang.