Bước tới nội dung

Bản mẫu:Hộp thông tin khung bản đồ

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Map

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này tạo ra một bản đồ khung bản đồ, thích hợp cho các hộp thông tin, với đầu vào người dùng tối thiểu. Bản mẫu này chỉ hoạt động với các tính năng duy nhất (điểm, dòng hoặc hình thể); sử dụng {{maplink}} nếu cần nhiều tùy chọn nâng cao hơn, chẳng hạn như hiển thị nhiều tính năng, được yêu cầu.

Lưu ý rằng điểm đánh dấu tính năng điểm được hiển thị tại tọa độ của mục, mục unless có một số quan hệ OpenStreetMap (P402) được định rõ.

Cách sử dụng

Ghi chú: Khi trong không gian chính, tham số |id= là không bắt buộc (ngoại trừ sử dụng dữ liệu của một trang khác nhau)

Cơ bản

Điểm:

{{Hộp thông tin khung bản đồ |id=Q7270550}}

Map Dòng:

{{Hộp thông tin khung bản đồ |id=Q1318331}}

Map Hình thể:

{{Hộp thông tin khung bản đồ |id=Q61}}

Map

Xác định độ phóng từ chiều dài đối tượng bằng kilômét hoặc mét

{{Hộp thông tin khung bản đồ |id=Q1318331 |length_km=5.6}}
{{Hộp thông tin khung bản đồ |id=Q1318331 |length_mi=3.5}}

Map

Xác định độ phóng từ diện tích đối tượng bằng kilômét vuông hoặc mét vuông

{{Hộp thông tin khung bản đồ |id=Q100 |area_km2=232.14}}
{{Hộp thông tin khung bản đồ |id=Q100 |area_mi2=89.63}}

Map

Khi không có tọa độ trên Wikidata

{{Hộp thông tin khung bản đồ |id=Q1}}

Không có đầu ra. Tương tự như vậy khi không có mục Wikidata cho trang (giống như trang tài liệu của bản mẫu này)

{{Hộp thông tin khung bản đồ}}

Không có đầu ra.

Các tham số

Các tham số tùy chọn khác là:

frame-width
Chiều rộng khung; mặc định là "270"
frame-height
Chiều cao khung; mặc định là "200"
stroke-color
hoặc stroke-colour
Màu sắc của các tính năng dòng, và phác thảo của các tính năng hình thể; mặc định là "#ff0000"
stroke-width
Chiều rộng của các tính năng dòng, và phác thảo của các tính năng hình thể; mặc định là "5"
marker
Biểu tượng điểm đánh dấu để sử dụng cho tọa độ; mặc định là "marker", xem mw:Help:Extension:Kartographer/Icons cho các tùy chọn khác
marker-color
hoặc marker-colour
Màu nền cho điểm đánh dấu; mặc định là "#5E74F3"
zoom
Đặt mức thu phóng, từ "1" đến "18", nếu không phải đối tượng chiều dài hoặc diện tích không định rõ; mặc định là "10"