Bước tới nội dung

Wikipedia:Wikidata

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Wikidata là một dự án Wikimedia nhằm tạo ra một cơ sở dữ liệu mở mang tính cộng tác. Tính đến tháng 2 năm 2013, dự án Wikidata đang tiến hành nhập các liên kết wiki liên ngôn ngữ từ từng bài viết vào cơ sở dữ liệu trung tâm để dễ bảo quản về sau.

Wikipedia tiếng Anh hiện tại đã có thể sử dụng liên kết liên ngôn ngữ có tại Wikidata. Ví dụ, liên kết liên ngôn ngữ ở thanh bên trái của bài Hồ Chí Minh đến từ d:Q36014.

Trong tương lai, Wikidata sẽ đưa các dữ liệu liên quan vào, như thông tin dùng trong hộp thông tin.

Liên kết liên ngôn ngữ (Giai đoạn 1)[sửa | sửa mã nguồn]

Giai đoạn 1 của Wikidata: Liên kết tất cả các ngôn ngữ vào một điểm chung
Trước khi có Wikidata: Liên kết liên ngôn ngữ giữa các ngôn ngữ với nhau

Mỗi trang Wikipedia nếu có mục tương ứng trên Wikidata sẽ sử dụng liên kết ngôn ngữ hiện có tại Wikidata để hiển thị ở cột bên trái. Các liên kết liên wiki truyền thống tại mã nguồn wiki của trang vẫn được nhận diện, và việc nó làm chỉ là ghi đè lên thông tin của ngôn ngữ đó (nếu có) lấy từ Wikidata.

Nếu một bài viết đã được Wikidata liên kết đến, nó sẽ hiển thị tất cả các liên kết được liệt kê tại Wikidata, cùng với các liên kết có trong nội dung văn bản wiki của trang. Trong trường hợp có đụng độ, hoặc có những khác biệt do người viết cố tình tạo ra (ví dụ để gắn sao ở ngôn ngữ khác), giữa liên kết tại bài và liên kết Wikidata của ngôn ngữ đó, liên kết tại bài sẽ được ưu tiên hiển thị; các liên kết Wikidata của các ngôn ngữ còn lại vẫn hiển thị bình thường.

Nếu một bài viết chưa được Wikidata liên kết đến, nó sẽ hiển thị bất kỳ liên kết nào có trong nội dung mã wiki, vẫn như trước đây. Ở một số trường hợp, có thể có một mục trên Wikidata tương ứng với bài viết, nhưng bài viết Wikipedia tiếng Việt chưa được bổ sung. Khi có bảo trì trên Wikidata, vấn đề này sẽ được sửa.

Cách quản lý liên kết liên ngôn ngữ với Wikidata[sửa | sửa mã nguồn]

Bài viết mới[sửa | sửa mã nguồn]

 • Câu hỏi 1. Tôi vừa viết một bài tên là xVI; Tôi biết là đã có bài viết tại Wikipedia tiếng Anh với cùng chủ đề tên là xEN. Làm sao để tôi tạo liên kết liên wiki?
  Đến bài xEN. Ở cột bên trái, sẽ có danh sách các liên kết liên wiki và kết thúc bằng hình cây bút. Nhấn vào cây bút, nó sẽ đưa bạn tới trang (mục) của Wikidata dành cho bài xEN. Vào cuối mục, nhấn vào "thêm", điền vào các ô trống mã ngôn ngữ (ví dụ "vi" cho Tiếng Việt) và tên của bài viết mà bạn mới tạo (xVI). Sau đó nhấn "lưu". Vậy là xong.
  Nếu không thấy hình cây bút, vào Wikidata.
  Trong thanh bên trái tìm "Khoản mục theo liên kết site".
  Nhấn vào "Khoản mục theo liên kết site".
  Khi trang hiện ra, nhập mã ngôn ngữ (ví dụ, "en" cho tiếng Anh) và tên trang tại Wikipedia tương ứng (xEN). Rồi nhấn Tìm kiếm.
  Nếu mục đó đã tồn tại, vào cuối mục, nhấn vào "thêm", điền vào các ô trống mã ngôn ngữ (ví dụ "vi" cho Tiếng Việt) và tên của bài viết mà bạn mới tạo (xVI). Sau đó nhấn "lưu". Vậy là xong.
  Nếu muc đó chưa tồn tại, tạo nó bằng cách nhấn vào "tạo khoản mục mới", điền tên vào (xVI) và điền mô tả cho khoản mục đó. Sau đó bổ sung liên kết liên wiki vào mục, như mô tả ở trên.
  Hiện nay cách cũ để thêm liên kết liên ngôn ngữ (bằng cách thêm vào cuối trang Wikipedia) vẫn còn chạy được, nhưng khi có bot kiểm tra bài viết mới, chúng sẽ xóa chúng đi.

Di chuyển bài viết[sửa | sửa mã nguồn]

 • Hỏi 2. Tôi vừa di chuyển bài viết từ xVI thành yVI, và giờ toàn bộ liên kết liên wiki biến mất. Tôi nên làm gì?.
  Đến Wikidata và tìm mục có tên xVI như mô tả trong Hỏi 1.
  Tại trang đó, tìm liên kết liên wiki của tiếng Việt, nhấn vào sửa, thay xVI thành yVI, rồi nhấn lưu.
  Để ý là có thể mất vài phút trước khi trang tiếng Việt được điều chỉnh tương ứng với thay đổi. Bạn có thể rút ngắn thời gian chờ đợi bằng cách tẩy trang.

Liên kết liên wiki bị sai[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết để sửa trang Wikidata, màu xám, trong giao diện Véctơ.
 • Hỏi 3. Tôi để ý thấy bài xVI bị liên kết sai đến bài xEN trên Wikipedia tiếng Anh. Làm sao tôi sửa lại?
  Trong mục liên kết liên wiki của bài viết xVI' nhấn vào hình cây bút phía dưới các liên kết. Nó sẽ đưa bạn đến mục Wikidata của xVI. Kiểm tra xem có đúng là bài viết tiếng Anh, chứ không phải tiếng Anh, đang bị sai.
  Trên "Các trang được liên kết đến khoản mục này" của Wikidata, tìm mục của tiếng Anh cho xEN.
  Nhấn vào nút "sửa" ở kế bên mục và nhấn "xóa".
  Lặp lại việc này với các mục khác bị sai nếu có.
  Nếu hình cây bút không hiện ra trên Wikipedia tiếng Anh, nghĩa là mục này chưa được thêm vào Wikidata. Làm như Hỏi 1 ở trên.
  Nếu mục từ tiếng Anh trên Wikidata là đúng, thì liên kết sai rất có thể chính là do mã nguồn ở tiếng Việt. Sửa lại bài viết để xóa nó đi và mục Wikidata sẽ được sử dụng.

Có nhiều hơn một nhóm liên wiki[sửa | sửa mã nguồn]

 • Q4. I've just noticed that the articles en:YEN, de:YDE and fr:YFR are linked together, and that cs:YCS and hu:YHU are linked together. Actually all five articles are on the same subject. How do I locate and merge their entries on Wikidata?
  You can find their entries as shown in Q1 above – in this case, you could try d:Special:ItemByTitle/en/YEN and d:Special:ItemByTitle/cs/YCS; if those don't work, try searching for all the other Wikipedias' titles, as in some cases it's possible that an item has been created for one title, but not the article it's linked to.
  If you find two items, then remove all the links from one (generally the one with the higher Q number, but it's okay to use the other one if it has many fewer linked articles), add them to the second one, and request deletion of the now empty item.
  If you find one item, simply add the links to the relevant articles.
  If you find no items, then just create an item for all five articles, as explained in Q1 above.
 • Q4A. I discovered that the articles en:YEN and de:YDE are about the same subject, but they are not linked together. What should I do?
  First, check that the Wikidata entry YEN exists, locating it as detailed in Q1 above;
  If is does, go to the bottom of the entry (where the links are stored), and try adding YDE: add the language (de for German) and the name (YDE);
  If it gets added, you are done;
  If it gives an error (a pink box), click on the error box. It would typically say that YDE has been already used by the Wikidata item Qxxx. In this case, you need to merge them. Act as in Q4 above.
  If the Wikidata entry YEN exists, check the entry for YDE. If id does exist, go there and add en:YEN as detailed above;
  If it does not, create a new entry and add there en:YEN and de:YDE.

Migrating new interwiki links[sửa | sửa mã nguồn]

 • Q5. In the article which has its Wikidata entry, and the links were removed by the bot longtime ago, someone added a Swahili interwiki link. What should I do?
  Check that the Swahili article exists and is on the same topic;
  If it does, consider it as a request to add the Swahili link to Wikidata, act as in Q1.
  If it does not exist, delete the link.

Persistent conflicts[sửa | sửa mã nguồn]

 • Q6 I'm trying to do all this, but I keep on running into conflicts with other wikis.
  Just go over to Wikipedia talk:Wikidata#Interwiki conflicts and bring it up. It'll be handled as fast as possible, or forwarded to d:WD:IWC if it requires attention from other Wikipedias.
  If you need help for any other reason, feel free to contact any of the users in the box at the top of this section, or to go to Bản mẫu:Freenode.

Migration of interlanguage links[sửa | sửa mã nguồn]

Local interlanguage links in Wikipedia pages can be safely removed if the local list and the Wikidata list match. Understand that unexplained removal of interlanguage links could appear to be vandalism. To avoid being reverted, leave an edit summary when removing local links, preferably linking to this page.

In general, it is best to remove interwiki links in Wikipedia articles once they are associated with Wikidata. (You can tell that the page is "associated" with Wikidata by the presence of the "Edit links" text below the language list.) This is because whatever interwiki links are left over will always override the more current information that Wikidata endeavors to provide. Page sizes also decrease noticeably when long lists of interwikis are removed. However, you should not remove links if you have not verified that they have been copied to Wikidata. This task is now done by a bot (Addbot), so you don't need to do this manually on most pages.

Automated migration of links[sửa | sửa mã nguồn]

Bot operators using the pywiki framework should upgrade to a minimum of pyrev:11073. Bot operators using bots editing interwikis using other frameworks or methods should stop running their bot until they have fixed their code to avoid changing interwikis. See Wikipedia:Bot owners' noticeboard#Wikidata.

Semi-automated migration of links[sửa | sửa mã nguồn]

Below are methods which can be used to change the links in a more automatic fashion, which decreases the chance that you will make an error while transferring the links:

 • You may want to add the following JavaScript to your common.js page, which will allow you, when editing a page (in edit mode), to click a "remove interwikis" button, which will remove all interlanguage links that have been copied to Wikidata:
  mw.loader.load('//www.wikidata.org/w/index.php?title=User:Yair_rand/checksitelinks.js&action=raw&ctype=text/javascript');
  
To use Checksitelinks (once installed), click to edit an article, then go to the dropdown menu. (In the MonoBook skin, the tab simply appears at the top of the page, to the right of "unwatch".)
A screenshot of the slurpInterwiki interface. The button to initiate it, "Import interwiki", can be seen in the bottom left corner of the screen, along with several other gadget-generated buttons.
 • slurpInterwiki is a Wikidata gadget which can be used to semi-automatically pull in new links from the article. See the Wikidata gadgets panel.

Manual migration of links[sửa | sửa mã nguồn]

The following method is the basic way to edit an interlanguage link:

 1. Go to the Wikidata item. There are two manual methods to do this:
  • Click the grey "edit links" link at the bottom of the "Languages" bar
  • Go to d:Special:ItemByTitle and search for your page
 2. Compare the links with the article's
 3. Edit the links in Wikidata. This should be straightforward; each interlanguage wiki link has an [edit] next to it. Click that link exposes several forms:
  • The first is for the language code
  • The second is for the languages' link
  • Where the [edit] link was should now appear three options: save, remove, and cancel.
   • Save is used when you have completely finished changing the information in the entry
   • Remove completely removes the entry from the database
   • Cancel cancels the interaction with the interface
 4. Add any missing links in Wikidata if appropriate. This can be done by going to the bottom of the interlanguage wiki link list and clicking on "add link". This exposes mostly the same forms as a normal edit.
 5. Once all links are accounted for, preview a version of the article on Wikipedia with all interlanguage links removed, and compare it to the current version of the article. Look to see if there are any differences between the rendered text. If there are not, they may be removed safely. If there are differences, you should either not remove the links that differ, or, better yet, return to editing Wikidata, and then remove them from the article.

If you encounter any interwiki conflicts (most notably situations where you get an error message informing you that a link you've tried to add is already in use on another item), you can raise the issue at Wikipedia talk:Wikidata#Interwiki conflicts or d:Wikidata:Interwiki conflicts, though if you can think of a way to resolve it yourself, by all means please do.

If you run into any confusion in the process of transferring links from Wikipedia to Wikidata, feel free to drop by at d:Wikidata:Project chat or ask for advice on IRC at Bản mẫu:Freenode.

Related information[sửa | sửa mã nguồn]

Article status indicators[sửa | sửa mã nguồn]

Good Articles and Featured Articles on other Wikipedias are indicated by a star beside the language link. This star is generated by a template. Since Wikidata does not store this information, these templates should not be removed. The corresponding language link itself may be removed.

Interlanguage links with anchors[sửa | sửa mã nguồn]

Sometimes an interlanguage link includes an anchor, which is a link to a section of an article. The anchor is represented by the "#" character (e.g. [[fr:Analyse de survie#Fonction de survie]]). Such a link is used when the linked Wikipedia does not have an exactly corresponding article, but has an article that deals in part with the same subject. Wikidata's language links do not support anchors by design, so language links with anchors must be retained on Wikipedia if desired. For an example, see the end of the wikitext in the article Survival function: Wikidata is providing all of the language links—via d:Q2915096—except for the one to the French Wikipedia, which, since it is a section link, is instead listed locally in the article itself.

Suppression of Wikidata links[sửa | sửa mã nguồn]

An individual article can completely suppress Wikidata links by using the {{noexternallanglinks}} magic word. The magic word also supports suppression of only specific languages, in the form "{{noexternallanglinks:es|fr|it}}", which would suppress the Spanish, French, and Italian links.

Scope of Wikidata's language links[sửa | sửa mã nguồn]

The Wikidata community agreed in an RFC that all namespaces of Wikipedia projects other than "User" and "Special" are eligible for storage on Wikidata. This means that interwiki links for categories, templates, and Wikipedia policy pages can also be stored in Wikidata and removed locally if effected by both communities. For an example of a Wikidata item referring to the Wikipedia namespace, see item Q4167836, which refers to Wikipedia:Categories.

Inline interlanguage links[sửa | sửa mã nguồn]

Inline interlanguage links (those of the format [[:<language>:<article>]]) continue to work as before and have not been changed by Wikidata. For instance, you can link the German version of this information page without in any way affecting its interlanguage links, here or on Wikidata. (Just remember to start with a colon!)

Recent changes[sửa | sửa mã nguồn]

Changes on Wikidata that relate to articles on this Wikipedia will show up in Recent Changes if the option is enabled by the user. See Special:Preferences#mw-prefsection-rc.

Hộp thông tin (Phần 2)[sửa | sửa mã nguồn]

Wikidata aims to hold information in many languages that can eventually be re-used on Wikipedias, particularly in infoboxes. The choice to use this information is left entirely to the Wikipedia community itself—future changes to the wiki software will only provide an option to retrieve information from Wikidata if desired. (For example, some wiki-text may ask for the atomic number of a chemical element, or the population of a country.) Wikidata will support citations for all data. This phase of the Wikidata project is a large one, and while parts of it are underway on Wikidata, other parts are still in development. No Wikipedias are using this data yet.[cần cập nhật]

It is envisaged that articles will be able to incorporate facts from the corresponding Wikidata page using a {{#property:}} syntax, described at meta:Wikidata/Notes/Inclusion syntax. Such transclusions will have to be added inline to articles explicitly on a page-by-page or template-by-template basis, either manually or by bots, and will not be attached automatically to articles in the way that Phase 1 interwiki links are.

 • Tiếng Việt: Wikidata nhằm mục đích lưu giữ thông tin bằng nhiều ngôn ngữ mà cuối cùng có thể được sử dụng lại trên Wikipedias, đặc biệt là trong các hộp thông tin. Lựa chọn sử dụng thông tin này hoàn toàn thuộc về cộng đồng Wikipedia — những thay đổi trong tương lai đối với phần mềm wiki sẽ chỉ cung cấp một tùy chọn để truy xuất thông tin từ Wikidata nếu muốn. (Ví dụ: một số văn bản wiki có thể yêu cầu số nguyên tử của một nguyên tố hóa học hoặc dân số của một quốc gia.) Wikidata sẽ hỗ trợ trích dẫn cho tất cả dữ liệu. Giai đoạn này của dự án Wikidata là một giai đoạn lớn, và trong khi các phần của dự án đang được triển khai trên Wikidata, các phần khác vẫn đang trong quá trình phát triển. Không có Wikipedias nào đang sử dụng dữ liệu này.[cần cập nhật]

Dự kiến rằng các bài viết sẽ có thể kết hợp các dữ kiện từ trang Wikidata tương ứng bằng cách sử dụng cú pháp {{#property:}}, được mô tả tại meta: Wikidata/Ghi chú/ Cú pháp bao gồm. Các phần ghép như vậy sẽ phải được thêm nội dòng vào các bài báo một cách rõ ràng trên cơ sở từng trang hoặc từng mẫu, theo cách thủ công hoặc bằng bot và sẽ không được tự động đính kèm vào các bài viết theo cách mà các liên kết interwiki Giai đoạn 1 là như vậy.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]