Thể loại:Bài đang dịch

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Những trang dưới đây đang trong tiến trình dịch từ một phiên bản bằng ngôn ngữ khác. Nếu bạn có đủ khả năng xin góp sức dịch bài ở đây. (Xin tham khảo Hướng dẫn cách biên soạn bài để biết thêm chi tiết.)

Wikipedia tiếng Việt hiện có 1.293.334 bài viết, vẫn còn nhiều bài chưa được dịch hoặc còn dịch sót, phần lớn là các bài nhập từ Wikipedia tiếng Anh. Bạn có thể giúp:

  • Tìm và dịch hoàn chỉnh bài
  • Thêm {{Đang dịch 2 (nguồn)|ngày=|tháng=|năm=2011|1 = tiếng ? }} vào các bài chưa dịch mà chưa gắn bản mẫu này
  • Nếu bài đã được dịch, hãy gỡ bản mẫu "Đang dịch".