Thống kê

Bước tới: menu, tìm kiếm
Thống kê trang
Số trang nội dung1.170.989
Số trang
(Tất cả các trang tại wiki, bao gồm trang thảo luận, trang đổi hướng, v.v.)
13.259.675
Số tập tin đã tải lên26.821
Thống kê sửa đổi
Số sửa đổi trang từ khi Wikipedia được thành lập39.460.797
Số sửa đổi trung bình trên một trang2,98
Thống kê thành viên
Số thành viên có tài khoản597.047
Số thành viên tích cực (danh sách thành viên)
(Những thành viên đã hoạt động trong 30 ngày qua)
1.559
Bot (danh sách thành viên)130
Bảo quản viên (danh sách thành viên)22
Hành chính viên (danh sách thành viên)3
Tiếp viên (danh sách thành viên)0
Người mở tài khoản (danh sách thành viên)0
Người nhập trang (danh sách thành viên)1
Người nhập trang giữa wiki (danh sách thành viên)0
Người được miễn cấm IP (danh sách thành viên)9
Giám sát viên (danh sách thành viên)0
Điều phối viên (danh sách thành viên)6
Người dùng bot (danh sách thành viên)16
Người lùi sửa (danh sách thành viên)40
Tuần tra viên (danh sách thành viên)57
Người tự đánh dấu tuần tra (danh sách thành viên)175
Kiểm định viên (danh sách thành viên)2
Thành viên được xác nhận (danh sách thành viên)0
Thống kê khác
Words in all content pages202.721.989
Số tin nhắn cho nhiều người trong hàng đợi0

Có 9% trong tổng số trang là bài bách khoa.

Bảo quản viên có tỷ lệ 0,004% các thành viên, và trong đó, 14% là hành chính viên. Trung bình, có 22,209 trang (hay 1,961 bài) và 66 sửa đổi ứng với mỗi thành viên đăng ký.

Thống kê khác

Liên kết ngoài