Thống kê

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thống kê trang
Số bài bách khoa1.262.032
Số trang
(Tất cả các trang tại wiki, bao gồm trang thảo luận, trang đổi hướng, v.v.)
19.240.817
Số tập tin đã tải lên22.462
Thống kê sửa đổi
Số sửa đổi trang từ khi Wikipedia được thành lập64.500.324
Số sửa đổi trung bình trên một trang3,35
Thống kê thành viên
Số thành viên có tài khoản (danh sách thành viên)790.432
Số thành viên tích cực (danh sách thành viên)
(Những thành viên đã hoạt động trong 30 ngày qua)
2.244
Bot (danh sách thành viên)138
Bảo quản viên (danh sách thành viên)19
Bảo quản viên giao diện (danh sách thành viên)4
Hành chính viên (danh sách thành viên)3
Tiếp viên (danh sách thành viên)0
Người mở tài khoản (danh sách thành viên)0
Người nhập trang (danh sách thành viên)0
Người nhập trang giữa wiki (danh sách thành viên)0
Người được miễn cấm IP (danh sách thành viên)20
Giám sát viên (danh sách thành viên)0
Điều phối viên (danh sách thành viên)13
Bot giả (danh sách thành viên)12
Người lùi sửa (danh sách thành viên)62
Tuần tra viên (danh sách thành viên)66
Người tự đánh dấu tuần tra (danh sách thành viên)286
Thành viên được xác nhận mở rộng (danh sách thành viên)616
Kiểm định viên (danh sách thành viên)2
Thành viên được xác nhận (danh sách thành viên)1
Thống kê khác
Tổng số từ trong các trang nội dung280.470.337

Có 7% trong tổng số trang là bài bách khoa.

Bảo quản viên có tỷ lệ 0,002% các thành viên, và trong đó, 21% là hành chính viên. Trung bình, có 24,342 trang (hay 1,597 bài) và 82 sửa đổi ứng với mỗi thành viên đăng ký.

Thống kê khác

Liên kết ngoài