Thống kê

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thống kê trang
Số bài bách khoa1.215.192
Số trang
(Tất cả các trang tại wiki, bao gồm trang thảo luận, trang đổi hướng, v.v.)
14.818.222
Số tập tin đã tải lên31.128
Thống kê sửa đổi
Số sửa đổi trang từ khi Wikipedia được thành lập54.081.695
Số sửa đổi trung bình trên một trang3,65
Thống kê thành viên
Số thành viên có tài khoản (danh sách thành viên)675.729
Số thành viên tích cực (danh sách thành viên)
(Những thành viên đã hoạt động trong 30 ngày qua)
1.944
Bot (danh sách thành viên)130
Bảo quản viên (danh sách thành viên)21
Bảo quản viên giao diện (danh sách thành viên)4
Hành chính viên (danh sách thành viên)3
Tiếp viên (danh sách thành viên)0
Người mở tài khoản (danh sách thành viên)0
Người nhập trang (danh sách thành viên)0
Người nhập trang giữa wiki (danh sách thành viên)0
Người được miễn cấm IP (danh sách thành viên)14
Giám sát viên (danh sách thành viên)0
Điều phối viên (danh sách thành viên)7
Bot giả (danh sách thành viên)17
Người lùi sửa (danh sách thành viên)46
Tuần tra viên (danh sách thành viên)60
Người tự đánh dấu tuần tra (danh sách thành viên)214
Thành viên được xác nhận mở rộng (danh sách thành viên)297
Kiểm định viên (danh sách thành viên)2
Thành viên được xác nhận (danh sách thành viên)0
Thống kê khác
Tổng số từ trong các trang nội dung230.579.559
Số tin nhắn cho nhiều người trong hàng đợi0

Có 8% trong tổng số trang là bài bách khoa.

Bảo quản viên có tỷ lệ 0,003% các thành viên, và trong đó, 14% là hành chính viên. Trung bình, có 21,929 trang (hay 1,798 bài) và 80 sửa đổi ứng với mỗi thành viên đăng ký.

Thống kê khác

Liên kết ngoài