Bản mẫu:Hộp thông tin quốc ca

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Hộp thông tin quốc ca
Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

{{Infobox anthem
 | title     = 
 | transcription = 
 | english_title = 
 | alt_title   = 
 | en_alt_title = 
 | image     = 
 | image_size  = 
 | caption    = 
 | prefix    = 
 | country    = 
 | author    = 
 | lyrics_date  = 
 | composer   = 
 | music_date  = 
 | adopted    = 
}}

Mô tả chi tiết

Dòng Chú thích
title Tựa đề của bài quốc ca (viết ngôn ngữ gốc)
transcription Tên dịch ra tiếng Việt của bài quốc ca
english_title Tên gọi tiếng Anh của bài quốc ca
alt_title Tên gọi khác của ca khúc (ngôn ngữ gốc hoặc tiếng Việt đều được)
en_alt_title Tên gọi khác của ca khúc (tiếng Anh)
image Hình ảnh minh họa (liên quan đến quốc ca)
image_size Kích cỡ hình ảnh (nên để 150~250px)
caption Chú thích của hình ảnh (nên thêm ngày - tháng - năm chụp)
prefix Chú thích cạnh dòng "quốc gia" (không cần thiết)
country Quốc gia có bài quốc ca đó
author Tác giả bài quốc ca (người viết lời)
lyrics_date Ngày hoặc năm sáng tác lời
composer Tác giả bài quốc ca (người phổ nhạc)
music_date Ngày hoặc năm phổ nhạc
adopted Ngày được chọn làm quốc ca

Xem thêm