Bản mẫu:Thông tin bài hát

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
"{{{Name}}}"
Bài hát
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

"{{{Name}}}"
[[File:{{{Cover}}}|frameless|alt={{{Alt}}}|{{{Alt}}}]]
{{{Caption}}}
{{{Type}}} của {{{Artist}}}
từ album {{{Album}}}
Ngôn ngữ{{{Language}}}
Công bố{{{Published}}}
Phát hành{{{Released}}}
Thu âm{{{Recorded}}}
Thể loại{{{Genre}}}
Thời lượng{{{Length}}}
Hãng đĩa{{{Label}}}
Sáng tác{{{Writer}}}
Soạn nhạc{{{Composer}}}
Sản xuất{{{Producer}}}
Bản hát lại
{{{Chronology}}}
{{{Tracks}}}
{{{Misc}}}
{{Thông tin bài hát
| Name    = Tên bài hát
| Cover   = Bìa<!-- Chỉ tên tập tin -->
| Border   = 
| Alt    = 
| Caption  = Chú thích
| Type    = 
| Artist   = Ca sĩ
| alt Artist = Người cover
| Album   = 
| Recorded  = 
| Composed  = Thời gian sáng tác
| Released  = Thời gian phát hành <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD}} -->
| Published = Thời gian công bố <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD}} -->
| Genre   = Thể loại nhạc
| Language  = 
| Length   = 
| Writer   = Người viết lời
| Composer  = Người soạn nhạc
| Label   = 
| Producer  = 
| Tracks   = Danh sách bài hát trong album
| Chronology = 
| prev    = 
| prev_no  = 
| track_no  = 
| next    = 
| next_no  = 
| Misc    = 
}}

hoặc

{{Thông tin bài hát
| Tên    = Tên bài hát
| Cover   = Bìa<!-- Chỉ tên tập tin -->
| Border   = 
| Alt    = 
| Caption  = Chú thích
| Type    = 
| Ca sĩ   =
| alt Artist = Người cover
| Album   = 
| Thu âm   = 
| Sáng tác  = Thời gian sáng tác
| Phát hành = Thời gian phát hành <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD}} -->
| Công bố  = Thời gian công bố <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD}} -->
| Thể loại  = Thể loại nhạc
| Ngôn ngữ  = 
| Thời lượng = 
| Người sáng tác  = Tác giả
| Soạn nhạc = Người soạn nhạc
| Viết lời/Ý thơ = nếu người viết lời không phải người viết nhạc
| Label   = 
| Sản xuất  = 
| Tracks   = Danh sách bài hát trong album
| Chronology = 
| prev    = 
| prev_no  = 
| track_no  = 
| next    = 
| next_no  = 
| Misc    = 
}}

Xem thêm[sửa mã nguồn]