Bản mẫu:PAGENAMEBASE

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

PAGENAMEBASE

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Bản mẫu này trả về tên của trang hiện tại {{PAGENAME}}, bỏ đi phần định hướng (phần văn bản trong ngoặc) nếu có.

Ví dụ: {{PAGENAMEBASE}} tại trang Chiton (genus) sẽ trả về Chiton.

Bản mẫu cho phép một tham số (không bắt buộc):

  • {{PAGENAMEBASE|foo (bar)}} → "foo"
  • {{PAGENAMEBASE|foo bar}} → "foo bar"

Xem thêm