Bản mẫu:ISO 639 name zh-Hans

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Trung giản thể

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Bản mẫu này là một phần của một loạt giải quyết các mã ISO 639-1, ISO 639-2ISO 639-3 để các tên ngôn ngữ. Nó có thể bao gồm các bài viết trong thể loại Bài viết chứa văn bản tiếng Trung giản thể, nếu nó đã được tạo ra (văn bản sẽ là một cái gì đó như {{Thể loại bài viết chứa văn bản không phải tiếng Anh|Trung giản thể|zh-Hans}}), bằng cách sử dụng mã «zh-Hans». Cho ví dụ, {{Lang|zh-Hans|một số văn bản trong Trung giản thể}}.

Thể loại đổi hướng

Xem thêm