Bản mẫu:If then show

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này kiểm tra xem tham số không có tên đầu tiên có phải là một chuỗi rỗng hay không và trả về nếu có. Nếu không, nó trả về tham số không tên thứ hai.

Điều này hữu ích khi tham số đầu tiên là {{#invoke: }} của một mô-đun Lua có thể trả về một giá trị hoặc không có giá trị nào. Bởi vì nó sử dụng {{#invoke: }} chỉ một lần, nó đơn giản hóa việc mã hóa các hộp thông tin.

Tham số không tên thứ ba và thứ tư tùy chọn cung cấp tiền tố và hậu tố cho tham số đầu tiên khi được trả về. Điều này cho phép nhà thiết kế xây dựng các bản mẫu phức tạp hơn mà vẫn chỉ sử dụng một lệnh gọi của mô-đun Lua.

Sử dụng

người phối ngẫu (P26) cho Richard Burton (Q151973)
{{If then show|{{#invoke:WikidataIB|getValue|P26|qid=Q151973|fwd=ALL|osd=no}}|unmarried}}Elizabeth Taylor, Sybil Christopher, Suzy Miller, Elizabeth Taylor, Sally Burton Sửa đổi tại Wikidata
người phối ngẫu (P26) cho Franz Kafka (Q905)
{{If then show|{{#invoke:WikidataIB|getValue|P26|qid=Q905|fwd=ALL|osd=no}}|unmarried}} → unmarried

Prefix và suffix

Một bảng có thể được thiết kế để hiển thị một hàng chỉ khi một thuộc tính cụ thể của bài viết tồn tại trên Wikidata.

người phối ngẫu (P26) cho Richard Burton (Q151973)
{| class="wikitable"
|-
! scope="col" style="width:15em;" | Label
! scope="col" style="width:36em;" | Value
{{If then show|{{#invoke:WikidataIB|getValue|P26|qid=Q151973|fwd=ALL|osd=no}}||<tr><th>{{#invoke:WikidataIB|getLabel|P26|qid=Q151973}}</th><td>|</td></tr>}}
|}
Label Value
người phối ngẫuElizabeth Taylor, Sybil Christopher, Suzy Miller, Elizabeth Taylor, Sally Burton Sửa đổi tại Wikidata
người phối ngẫu (P26) cho Franz Kafka (Q905)
{| class="wikitable"
|-
! scope="col" style="width:15em;" | Label
! scope="col" style="width:36em;" | Value
{{If then show|{{#invoke:WikidataIB|getValue|P26|qid=Q905|fwd=ALL|osd=no}}||<tr><th>{{#invoke:WikidataIB|getLabel|P26|qid=Q905}}</th><td>|</td></tr>}}
|}
Label Value