Bước tới nội dung

Bản mẫu:Infobox3cols/row

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu

Cách sử dụng

{{ infobox3cols/row
 | header = {{{header1|}}} | headerstyle = {{{headerstyle|}}}
 | label = {{{label1|}}} | labelstyle = {{{labelstyle|}}}
 | data  = {{{data1|}}}  | datastyle  = {{{datastyle|}}}
 | dataa = {{{data1a|}}} | datastylea = {{{datastylea|}}}
 | datab = {{{data1b|}}} | datastyleb = {{{datastyleb|}}}
 | datac = {{{data1c|}}} | datastyleb = {{{datastylec|}}}
 | class = {{{class1|}}} | rowclass  = {{{rowclass1|}}}
 | multidatastyle = {{{multidatastyle|}}}
}}