Bản mẫu:Infobox deity

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu được dùng cho các trang nói về các vị thần ở các quốc gia khác nhau

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Sao chép đoạn mã sau và dán vào bài, tùy thuộc các vị thần của quốc gia nào

Thần Việt Nam[sửa mã nguồn]

{{Infobox deity
| loại       = Việt Nam
| tên       = 
| hình       = 
| chú thích    = 
| cỡ hình     = <!-- default 250px -->
| vị thần của   = 
| chỗ ở      = 
| biểu tượng    = 
| vợ        = 
| chồng      = 
| bố mẹ      = 
| anh chị em    = 
| hậu duệ     = 
| vật cưỡi     = 
| vùng       = 
| nhóm dân tộc   = 
| lễ hội      = 
}}

Thần Hindu[sửa mã nguồn]

{{Infobox deity<!--Wikipedia:WikiProject Hindu mythology-->
| type           = Hindu
| name           =
| image          =
| caption         =
| alt           = for alternate text of the title image per [[WP:ALT]]
| image_size        = <!-- default 250px -->
| deity_of         = <!--eg. god of death-->
| Devanagari        =
| Sanskrit_transliteration =
| Tamil_script       =
| script_name       = <!--Enter name of local script used-->
| script          = <!--Enter the name of the deity in the local script used -->
| affiliation       = <!--eg. Avatara of Vishnu-->
| abode          =
| mantra          = <!--eg. Gayatri-->
| weapon          = <!--eg. Sudarshan Chakra-->
| symbols         = <!--Other symbols associated with individual devas -->
| consort         =
| mount          = <!-- (Vahana) e.g. Garuda -->
| texts          = <!--eg. Ganesha Purana, Mudgala Purana-->
| region          = <!--ie. province or area for a regional deity (e.g. Bengal)-->
}}

Thần Hy lạp[sửa mã nguồn]

{{Infobox deity
| type       = Greek
| name       =
| image      =
| image_size    =
| caption     =
| deity_of     =
| abode      =
| symbol      =
| consort     =
| parents     =
| siblings     =
| children     =
| mount      =
| equivalent1_type = 
| equivalent1 =
| equivalent2_type = 
| equivalent2 =
| region    = 
| ethnic_group = 
}}

Thần Ai Cập[sửa mã nguồn]

{{Infobox deity
| type    = Egyptian
| name    = Tên
| image    = 
| image_size =
| caption   =
| deity_of  = Thần
| hiro    =
| cult_center =
| symbol   = Biểu tưởng
| parents   = Gia đình
| siblings  = Anh chị em
| consort   = Phối ngẫu
| offspring  = Con cái
}}

Thần Na Uy[sửa mã nguồn]

{{Infobox deity
| type    = Norse
| name    = 
| image   = 
| image_size = 
| alt    = 
| caption  =
| deity_of  = 
| Old_Norse =
| world   = 
| symbol   = 
| parents  = 
| siblings  = 
| consort  = 
| children  = 
}}

Thần Slavic[sửa mã nguồn]

{{Infobox deity
| type       = Slavic
| name       =
| image      =
| image_size    =
| caption     =
| deity_of     =
| abode      =
| symbol      =
| consort     =
| parents     =
| siblings     =
| children     =
| mount      =
| Roman_equivalent =
| Christian_equivalent =
| Slavic_equivalent =
}}

Thần Thổ Nhĩ Kỳ[sửa mã nguồn]

{{Infobox deity
| type       = Turkic
| name       =
| image      =
| image_size    =
| caption     =
| deity_of     =
| abode      =
| symbol      =
| consort     =
| parents     =
| siblings     =
| children     =
}}

Alusi[sửa mã nguồn]

{{Infobox deity
| type   = Alusi
| name   = 
| image   =
| caption  =
| deity_of = ''[[Alusi]] of ...''
| symbol  =
| number  =
| associate =
| planet  = 
| day    =
| color   = 
}}

Ví dụ[sửa mã nguồn]

Ganesha
Attired in an orange dhoti, an elephant-headed man sits on a large lotus. His body is red in colour and he wears various golden necklaces and bracelets and a snake around his neck. On the three points of his crown, budding lotuses have been fixed. He holds in his two right hands the rosary (lower hand) and a cup filled with three modakas (round yellow sweets), a fourth modaka held by the curving trunk is just about to be tasted. In his two left hands, he holds a lotus above and an axe below, with its handle leaning against his shoulder.
Basohli miniature, circa 1730. National Museum, New Delhi, Ấn Độ.
Devanagariगणेश
Chuyển tự tiếng Phạngaṇeśa
Văn tự Tamilகணேசா
Liên hệDeva
Chân ngônॐ गणेशाय नमः
(Oṃ Gaṇeśāya Namaḥ)
Vũ khíParaśu (axe)
Pāśa (lasso)
Aṅkuśa (hook)
Biểu tượngAum, modak
Vật cưỡiMouse/rat
Phối ngẫuBuddhi (wisdom)
Riddhi (prosperity)
Siddhi (attainment)
{{Infobox deity <!--Wikipedia:WikiProject Hindu mythology-->
| type           = Hindu 
| name           = Ganesha ({{IAST|Gaṇeśa}})
| image          = Ganesha Basohli miniature circa 1730 Dubost p73.jpg
| image_size        = 250px
| caption         = [[Basohli Painting|Basohli]] miniature, circa 1730. [[National Museum, New Delhi|National Museum]], [[New Delhi]], [[Ấn Độ]].
| alt           = Attired in an orange dhoti, an elephant-headed man sits on a large lotus. His body is red in colour and he wears various golden necklaces and bracelets and a snake around his neck. On the three points of his crown, budding lotuses have been fixed. He holds in his two right hands the rosary (lower hand) and a cup filled with three modakas (round yellow sweets), a fourth modaka held by the curving trunk is just about to be tasted. In his two left hands, he holds a lotus above and an axe below, with its handle leaning against his shoulder.
| Devanagari        = {{lang|sa|गणेश}} 
| Sanskrit_transliteration = {{IAST|gaṇeśa}}
| Tamil_script       = 
| affiliation       = [[Deva (Hinduism)|Deva]]
| mantra          = {{lang|sa|ॐ गणेशाय नमः}} <br />({{IAST|Oṃ Gaṇeśāya Namaḥ}})
| weapon          = {{IAST|[[Paraśu]]}} (Axe),<br /> [[Pāśa]] (Lasso), <br />[[Ankus|{{IAST|Aṅkuśa}}]] (Hook)
| consort         = [[Buddhi]] (wisdom),<br/>[[Riddhi]] (prosperity),<br/>[[Siddhi]] (attainment)
| mount          = [[Mouse]]/[[rat]]
| symbols         = [[Aum]], [[modak]]
}}


Xem thêm[sửa mã nguồn]