Bản mẫu:Infobox globular cluster

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{{name}}}
[[File:{{{image}}}|frameless]]
{{{caption}}}
Ghi công: {{{credit}}}
Dữ liệu quan sát (Kỷ nguyên {{{epoch}}})
Kiểu quang phổ{{{class}}}
Chòm sao{{{constellation}}}
Xích kinh{{{ra}}}
Xích vĩ{{{dec}}}
Khoảng cách{{{dist_ly}}} ({{{dist_pc}}})
Cấp sao biểu kiến (V){{{appmag_v}}}
Kích thước (V){{{size_v}}}
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối{{{absmag_v}}}
Khối lượng{{{mass_msol}}} M ({{{mass_kg}}} kg)
Bán kính{{{radius_arcminsec}}} or {{{radius_ly}}} ({{{radius_pc}}})
Bán kính thủy triều{{{radius_tidal_arcminsec}}} or {{{radius_tidal_ly}}} ({{{radius_tidal_pc}}})
VHB{{{v_hb}}}
Độ kim loại = {{{metal_fe}}} dex
                Bản mẫu:M/H dex
Tuổi dự kiến{{{age}}}
Ghi chú{{{notes}}}
Tên gọi khác{{{names}}}
Xem thêm: Cụm sao cầu, Danh sách cụm sao cầu

Các thông số sau có thể được sử dụng để tạo hộp thông tin cụm hình cầu. Vui lòng loại bỏ bất kỳ thông số nào không hữu ích.

{{Infobox globular cluster
| name =
| image =
| caption =
| credit =
| epoch = 
| class =
| constellation =
| ra = 
| dec = 
| dist_ly = 
| dist_pc =
| appmag_v =
| size_v =
| absmag_v=
| mass_msol =
| mass_kg =
| radius_arcminsec =
| radius_ly =
| radius_pc =
| radius_tidal_arcminsec =
| radius_tidal_ly =
| radius_tidal_pc =
| v_hb =
| metal_fe = 
| metal_z = 
| age = 
| notes =
| names =
}}

Tài liệu tham số[sửa mã nguồn]

Field Description
name Tên thông thường của cụm sao cầu. Trường này là bắt buộc.
image Ảnh chụp cụm. Tốt hơn là đây nên là một cảnh quay rộng để hiển thị hầu hết / tất cả các cụm sao cầu hơn là một khung cảnh từ bên trong nó. Bao gồm tiền tố "File:" và chiều rộng 300px. Nếu tải lên hình ảnh mới, vui lòng tải chúng lên Commons để người dùng khác có thể dễ dàng sử dụng chúng bằng ngôn ngữ khác.
caption Mô tả ảnh trong trường image.
credit Credit của bức ảnh trong trường image
epoch Kỷ nguyên thiên văn của tọa độ cụm (bên dưới). Thông thường đây là [[J2000]] .
class Shapley–Sawyer Concentration Class của cụm.
constellation Liên kết đến chòm sao mà cụm này nằm trong.
ra Tọa độ Xích kinh của điểm trung tâm của cụm. Các bản mẫu {{RA}} hoặc {{Deg2HMS}} nên được sử dụng ở đây. Ví dụ: {{RA|hh|mm|ss.dd}} hoặc {{Deg2HMS|dd.ddd|sup= yyes}}.
dec Tọa độ Xích Vĩ của điểm trung tâm của cụm. Bản mẫu {{DEC}} nên được sử dụng ở đây. Ví dụ: {{DEC|±dd|mm|ss.d}}.
dist_ly Đây là ước tính về khoảng cách giữa cụm và Hệ Mặt trời đo bằng năm ánh sáng. Các khoảng cách có thể được kết hợp thành một trường duy nhất như:

{{Convert|d.dd|kly|kpc|abbr=off|lk=on|sigfig=1}}.

dist_pc Khoảng cách được đo bằng đơn vị parsec. 1 parsec tương đương 3.2616 năm ánh sáng.
appmag_v Cấp sao biểu kiến của cụm.
size_v Cho biết Đường kính góc, đo bằng vòng cung phút hoặc vòng cung giây.
absmag_v Độ lớn tuyệt đối của dải V.
mass_msol Tổng khối lượng ước tính tính bằng Khối lượng Mặt Trời.
mass_kg Tương tự với trường mass_msol, đơn vị tính bằng Kilôgam. 1 Khối lượng Mặt trời tương đương 2 × 1030 kg.
radius_arcminsec The angle subtended by the radius, in arcminutes or arcseconds.
radius_ly Bán kính tính bằng ly và pc có thể được kết hợp thành một trường duy nhất như sau: {{Convert|d.dd|ly|pc|abbr=on|lk=on|sigfig=1}}.
radius_pc Khoảng cách này phải bằng khoảng cách với radius_ly sử dụng parsec làm đơn vị. Một parsec tương đương với 3,2616 năm ánh sáng.
radius_tidal_arcminsec The angle subtended by the tidal radius, in arcminutes or arcseconds (specify).
radius_tidal_ly This is the Roche limit of the cluster, beyond which stars and material are effectively removed from the cluster. Typically given as either the instantaneous value or an average of its perigalactic and apogalactic values.

The ly and pc radii can be combined into a single field as: {{Convert|d.dd|ly|pc|abbr=on|lk=on|sigfig=1}}.

radius_tidal_pc This should be the same distance as radius_tidal_ly using parsec as the units. A parsec is equal to 3.2616 light years.
v_hb The visual magnitude of the horizontal branch stars in the cluster.
metal_fe The metallicity as a logarithmic abundance of iron relative to hydrogen, as compared to the Sun.
metal_z The metallicity as a logarithmic abundance of elements other than hydrogen and helium, relative to hydrogen, as compared to the Sun.
age The estimated age of the cluster, usually listed in [[Gigayear|Gyr]] (billions of years).
notes Additional details of significance.
names A comma separated list of used alternative cluster names. These are names that are commonly used in scholarly journal articles, such as the New General Catalogue (NGC) name.

Xem thêm[sửa mã nguồn]