Bản mẫu:Thông tin thiên hà

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
{{{name}}}
[[Tập tin:{{{image}}}|frameless]]
{{{caption}}}
Ghi công: {{{credit}}}
Dữ liệu quan sát (Kỷ nguyên {{{epoch}}})
Phát âm {{{pronounce}}}
Chòm sao {{{constellation name}}}
Xích kinh {{{ra}}}
Xích vĩ {{{dec}}}
Dịch chuyển đỏ {{{z}}}
Vận tốc xuyên tâm Mặt Trời {{{h_radial_v}}}
Vận tốc tâm thiên hà {{{gal_v}}}
Khoảng cách {{{dist_ly}}}
Quần tụ thiên hà {{{group_cluster}}}
Kiểu {{{type}}}
Khối lượng {{{mass}}} M
Tỷ lệ khối lượng/độ sáng {{{mass_light_ratio}}} M/L
Số lượng sao {{{stars}}}
Kích thước biểu kiến (V) {{{size_v}}}
Cấp sao biểu kiến (V) {{{appmag_v}}}
Cấp sao biểu kiến (B) {{{appmag_b}}}
Cấp sao tuyệt đối (V) {{{absmag_v}}}
Đặc trưng đáng chú ý {{{notes}}}
{{{names}}}

Xem thêm: Thiên hà, Danh sách thiên hà

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Sử dụng[sửa mã nguồn]

{{Thông tin thiên hà
| name        = 
| image       = 
| caption      = 
| epoch       = 
| pronounce     = {{IPA-en|<!-- IPA string -->|}}
| constellation name = 
| ra         = {{RA|00|00|00}} <!-- or {{Deg2HMS|000.0000|sup=yes}} -->
| dec        = {{DEC|±00|00|00}}
| z         = 
| h_radial_v     = 
| gal_v       = 
| dist_pc      = {{convert|000|+/-|00|kpc|kly|abbr=on|lk=on}}{{hub|0.73}}
| dist_ly      = {{convert|000|+/-|00|kly|kpc|abbr=on|lk=on}}{{hub|0.73}}
| group_cluster   = 
| type        = 
| mass        = <!-- In solar masses {{Val|0|e=0}} -->
| mass_light_ratio  = <!-- In solar units -->
| size        = <!-- In light years -->
| stars       = 
| appmag_v      = 
| appmag_b      = 
| absmag_v      = 
| size_v       = 
| half_light_radius_pc    = <!-- physical dimension, pc preferred -->
| half_light_radius_arcminsec = <!-- apparent dimension -->
| h1_scale_length_pc     = <!-- physical dimension, pc preferred -->
| h1_scale_length_arcminsec  = <!-- apparent dimension -->
| xray_radius_pc       = <!-- physical dimension, pc preferred -->
| xray_radius_arcminsec    = <!-- apparent dimension -->
| notes       = 
| names       = 
| references     = 
}}

Xem thêm[sửa mã nguồn]