Bản mẫu:Infobox national futsal team

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu
{{{Name}}}
tới {{{date}}}
[[Tập tin:{{{Badge}}}|{{{Badge_size}}}|Shirt badge/Association crest]]
Biệt danh{{{Nickname}}}
Hiệp hội{{{Association}}}
Liên đoàn châu lục{{{Confederation}}}
Huấn luyện viên{{{Coach}}}
Trợ lý HLV{{{Asst Manager}}}
Đội trưởng{{{Captain}}}
Thi đấu nhiều nhất{{{Most caps}}}
Ghi nhiều bàn nhất{{{Top scorer}}}
Sân nhà{{{Home Stadium}}}
Mã FIFA{{{FIFA Trigramme}}}
Xếp hạng FIFA{{{FIFA Rank}}}
Xếp hạng FIFA cao nhất{{{FIFA max}}} ({{{FIFA max date}}})
Xếp hạng FIFA thấp nhất{{{FIFA min}}} ({{{FIFA min date}}})
{{{pattern_name1}}}
{{{pattern_name2}}}
{{{pattern_name3}}}
Trận quốc tế đầu tiên
{{{First game}}}
Chiến thắng đậm nhất
{{{Largest win}}}
Thất bại đậm nhất
{{{Largest loss}}}
World Cup
Số lần dự{{{World cup apps}}} (Lần đầu vào năm [[Giải vô địch bóng đá trong nhà thế giới {{{World cup first}}}|{{{World cup first}}}]])
Thành tích tốt nhất{{{World cup best}}}
{{{Regional name}}}
Số lần dự{{{Regional cup apps}}} (Lần đầu vào năm {{{Regional cup first}}})
Thành tích tốt nhất{{{Regional cup best}}}
World Cup
Số lần dự{{{AMF World cup apps}}} (Lần đầu vào năm [[AMF Futsal World Cup {{{AMF World cup first}}}|{{{AMF World cup first}}}]])
Thành tích tốt nhất{{{AMF World cup best}}}
World Cup
Số lần dự{{{AMF W World cup apps}}} (Lần đầu vào năm [[AMF Futsal Women's World Cup {{{AMF W World cup first}}}|{{{AMF W World cup first}}}]])
Thành tích tốt nhất{{{AMF W World cup best}}}
{{{Futsal Regional name}}}
Số lần dự{{{Futsal Regional cup apps}}} (Lần đầu vào năm {{{Futsal Regional cup first}}})
Thành tích tốt nhất{{{Futsal Regional cup best}}}
{{{2ndRegional name}}}
Số lần dự{{{2ndRegional cup apps}}} (Lần đầu vào năm {{{2ndRegional cup first}}})
Thành tích tốt nhất{{{2ndRegional cup best}}}
Confederations Cup
Số lần dự{{{Confederations cup apps}}} (Lần đầu vào năm {{{Confederations cup first}}})
Thành tích tốt nhất{{{Confederations cup best}}}
Grand Prix de Futsal
Số lần dự{{{Grand Prix apps}}} (Lần đầu vào năm {{{Grand Prix first}}})
Thành tích tốt nhất{{{Grand Prix best}}}
{{Infobox national futsal team
| Name = 
| date = 
| Badge = 
| Badge_size = 
| Nickname = 
| Association = 
| Confederation = 
| Coach = 
| Asst Manager = 
| Captain = 
| Most caps = 
| Top scorer = 
| Home Stadium = 
| FIFA Trigramme = 
| FIFA Rank = 
| FIFA max = 
| FIFA max date = 
| FIFA min = 
| FIFA min date = 
| kit = 
| kit_image1 = 
| kit_image2 = 
| kit_image3 = 
| pattern_name1 = 
| pattern_name2 = 
| pattern_name3 = 
| pattern_la1 = 
| pattern_b1 = 
| pattern_ra1 = 
| pattern_sh1 = 
| pattern_so1 = 
| leftarm1 = 
| body1 = 
| rightarm1 = 
| shorts1 = 
| socks1 = 
| pattern_la2 = 
| pattern_b2 = 
| pattern_ra2 = 
| pattern_sh2 = 
| pattern_so2 = 
| leftarm2 = 
| body2 = 
| rightarm2 = 
| shorts2 = 
| socks2 = 
| pattern_la3 = 
| pattern_b3 = 
| pattern_ra3 = 
| pattern_sh3 = 
| pattern_so3 = 
| leftarm3 = 
| body3 = 
| rightarm3 = 
| shorts3 = 
| socks3 = 
| American = 
| First game = 
| Largest win = 
| Largest loss = 
| World cup apps = 
| World cup first = 
| World cup best = 
| Regional cup apps = 
| Regional name = 
| Regional cup first = 
| Regional cup best = 
| AMF World cup apps = 
| AMF World cup first = 
| AMF World cup best = 
| AMF W World cup apps = 
| AMF W World cup first = 
| AMF W World cup best = 
| Futsal Regional cup apps = 
| Futsal Regional name = 
| Futsal Regional cup first = 
| Futsal Regional cup best = 
| 2ndRegional cup apps = 
| 2ndRegional name = 
| 2ndRegional cup first = 
| 2ndRegional cup best = 
| Confederations cup apps = 
| Confederations cup first = 
| Confederations cup best = 
| Grand Prix apps = 
| Grand Prix first = 
| Grand Prix best = 
}}