Bản mẫu:Liên kết tới các dự án khác

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu {{Liên kết tới các dự án khác}} tạo một bảng các liên kết đến trang cùng chủ đề ở các đồng dự án (phiên bản tiếng Việt) với Wikipedia.

Bản mẫu này nên được đặt ngay dưới ==tên đề mục== cuối cùng của bài viết (trong đa số trường hợp là đề mục Liên kết ngoài).

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{Liên kết tới các dự án khác 
 |1= |collapsible= |display= |author= |commonscat=

<!-- (Đặt giá trị của tham số bằng "no" để ẩn liên kết đến dự án tương ứng:) -->
 |b= |c= |d= |m= |mw= |n= |q= |s=
 |species= |species_author= |v= |voy= |wikt=
}}
  • Nếu không muốn hiển thị link đến một dự án nào đó, nhập no cho tham số tương ứng với dự án đó. Ví dụ:
{{Liên kết tới các dự án khác |q=no}}
để ẩn link đến Wikiquote. Các link đến các dự án còn lại sẽ đều được hiển thị (wikt, commons, b, n, q, sv).
  • Lưu ý: Link đến MediaWiki, Meta-Wiki, Wikidata và Wikispecies được mặc định ẩn đi. Để hiển thị link đến các dự án này, hãy chỉ định giá trị cụ thể cho các tham số ứng với dự án đó:
{{Liên kết tới các dự án khác |m=Title |d=RelatedName |species=ScientificName |mw=DocumentationName}}

Xem thêm[sửa mã nguồn]