Bản mẫu:Liên kết thuộc tính Wikidata

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Bản mẫu:Liên kết thuộc tính Wikidata hiển thị liên kết với thuộc tính Wikidata.

Ví dụ cách dùng[sửa mã nguồn]

Cách dùng chuẩn
{{Liên kết thuộc tính Wikidata|123}}nhà xuất bản (P123)
{{Liên kết thuộc tính Wikidata|P123}}nhà xuất bản (P123)
Leading/trailing whitespace
{{Liên kết thuộc tính Wikidata | 123 }}nhà xuất bản (P123)
{{Liên kết thuộc tính Wikidata | P123 }}nhà xuất bản (P123)
Các viết tắt bản mẫu
{{wpl|123}}nhà xuất bản (P123)
{{WPL|P123}}nhà xuất bản (P123)
id = n(one)
{{wpl|123|id=n}}nhà xuất bản
{{wpl|P123|id=none}}nhà xuất bản
id = o(nly)
{{wpl|123|id=o}}P123
{{wpl|P123|id=only}}P123
id = f(irst)
{{wpl|123|id=f}}P123: nhà xuất bản
{{wpl|P123|id=first}}P123: nhà xuất bản

Đang hỗ trợ bản mẫu và mô đun[sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa mã nguồn]