Bản mẫu:Liên kết thuộc tính Wikidata

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu:Liên kết thuộc tính Wikidata hiển thị liên kết với thuộc tính Wikidata.

Các ví dụ cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Cách sử dụng tiêu chuẩn
{{Liên kết thuộc tính Wikidata|123}}nhà xuất bản (P123)
{{Liên kết thuộc tính Wikidata|P123}}nhà xuất bản (P123)
Dẫn đầu/Dấu trắng
{{Liên kết thuộc tính Wikidata | 123 }}nhà xuất bản (P123)
{{Liên kết thuộc tính Wikidata | P123 }}nhà xuất bản (P123)
id = n(one)
{{Liên kết thuộc tính Wikidata|123|id=n}}nhà xuất bản
{{Liên kết thuộc tính Wikidata|P123|id=none}}nhà xuất bản
id = o(nly)
{{Liên kết thuộc tính Wikidata|123|id=o}}P123
{{Liên kết thuộc tính Wikidata|P123|id=only}}P123
id = f(irst)
{{Liên kết thuộc tính Wikidata|123|id=f}}P123: nhà xuất bản
{{Liên kết thuộc tính Wikidata|P123|id=first}}P123: nhà xuất bản
Viết tắt bản mẫu
{{prop|123}}nhà xuất bản (P123)
{{property|P123}}nhà xuất bản (P123)
{{wpl|123}}nhà xuất bản (P123)
{{WPL|P123}}nhà xuất bản (P123)

Đang hỗ trợ bản mẫu và mô đun[sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa mã nguồn]