Bản mẫu:Lighten

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
Cách sử dụng
Làm sáng một màu.
Bản mẫu này có thể được thay thế (đã cung cấp là bản mẫu định dạng tùy chọn có thể thay thế).
Đầu vào
 • first 3 parameters: color to lighten as R, G, B color values, each numeric and in range 0..255
 • fourth parameter: amount by which to lighten in % (0 = no change, 100 = white)
 • optional format parameter: name of a template to format the RGB values (the default is {{Hex3}} an alternative is {{RGB}})
Đầu ra
 • lightened color as hexadecimal color code (if using Hex3)
Ví dụ
 • {{Hex3|240|160|200}} cho #F0A0C8
 • {{Lighten|240|160|200| 0 }} cho #F0A0C8
 • {{Lighten|240|160|200| 20}} cho #F3B3D3
 • {{Lighten|240|160|200| 50}} cho #F8D0E4
 • {{Lighten|240|160|200| 80}} cho #FCECF4
 • {{Lighten|240|160|200|100}} cho #FFFFFF
 • {{subst:Hex3|240|160|200}} cho #F0A0C8
 • {{subst:Lighten|240|160|200| 20}} cho #F3B3D3
 • {{subst:Lighten|240|160|200| 50}} cho #F8D0E4
 • {{subst:Lighten|240|160|200| 80}} cho #FCECF4
 • {{subst:Lighten|240|160|200|100}} cho #FFFFFF
 • {{RGB|240|160|200}} cho rgb(240,160,200)
 • {{Lighten|240|160|200| 0 |format=RGB}} cho rgb(240,160,200)
 • {{Lighten|240|160|200| 20|format=RGB}} cho rgb(243,179,211)
 • {{Lighten|240|160|200| 50|format=RGB}} cho rgb(248,208,228)
 • {{Lighten|240|160|200| 80|format=RGB}} cho rgb(252,236,244)
 • {{Lighten|240|160|200|100|format=RGB}} cho rgb(255,255,255)
 • {{subst:RGB|240|160|200}} cho rgb(240,160,200)
 • {{subst:Lighten|240|160|200| 0 |format=RGB}} cho rgb(240,160,200)
 • {{subst:Lighten|240|160|200| 20|format=RGB}} cho rgb(243,179,211)
 • {{subst:Lighten|240|160|200| 50|format=RGB}} cho rgb(248,208,228)
 • {{subst:Lighten|240|160|200| 80|format=RGB}} cho rgb(252,236,244)
 • {{subst:Lighten|240|160|200|100|format=RGB}} cho rgb(255,255,255)
Xem thêm