Bản mẫu:RGB

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Chuyển đổi các số 8-bit thành giá trị "rgb(r,g,b)", dùng được trong các thuộc tính màu CSS.
Bản mẫu này có thể được thay thế.

Dùng được cho mọi loại mục đích liên quan tới màu.

Nhập vào[sửa mã nguồn]

  • ba tham số, mỗi tham số ở dạng số trong khoảng 0..255 (larger numbers will wrap around)

Kết quả[sửa mã nguồn]

  • a triplet of two-digit hex numbers

Ví dụ[sửa mã nguồn]

  • {{RGB|0|0|0}} cho ra rgb(0,0,0)
  • {{subst:RGB|0|0|0}} cho ra rgb(0,0,0)
  • {{RGB|123|45|67|}} cho ra rgb(123,45,67)
  • {{subst:RGB|123|45|67}} cho ra rgb(123,45,67)
  • {{RGB|255|255|255}} cho ra rgb(255,255,255)
  • {{subst:RGB|255|255|255}} cho ra rgb(255,255,255)

Xem thêm[sửa mã nguồn]