Bước tới nội dung

Bản mẫu:Like

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

👍 Like

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cơ bản[sửa mã nguồn]

{{like}}👍 Like

Tham số[sửa mã nguồn]

Thêm chữ

{{like|Tôi học được điều mới mẻ hôm nay}}👍 Tôi học được điều mới mẻ hôm nay

When no parameter name is specified, custom text is assumed


Biểu tượng

{{like|icon=wiki}}👍 Like

Default icon

{{like|icon=old}}👍 Like

{{like|icon=fb}}👍 Like

"Fb" icon


Tên thành viên

{{like|username=Mxn}}👍 Mxn thích điều này.

Số (User Likes)

{{like|num=1}}👍 1 thành viên thích điều này.

{{like|num=2}}👍 2 thành viên thích điều này.

{{like|num=3}}👍 3 thành viên thích điều này.

Etc...

Tham số kết hợp[sửa mã nguồn]

Chữ

{{like|Tôi học được điều mới mẻ hôm nay|icon=old}}👍 Tôi học được điều mới mẻ hôm nay

Thay đổi chữ và biểu tược

{{like|yêu|num=1}}👍 1 thành viên yêu điều này.

Biểu tượng và số lượng

{{like|icon=old|username=ExampleUser}}👍 ExampleUser thích điều này.

Biểu tượng + tên thành viên

{{like|icon=old|num=1}}👍 1 thành viên thích điều này.

Biểu tượng + số (người thích)
Tên thành viên
Username can be combined with Icon, as above. You can't use this parameter together with custom text or num (user likes).
Số (User Likes)
Num can be combined with Custom Text and Icon, as above. You can't use this parameter together with Username.
Ba tham số

{{like|yêu|icon=old|num=1}}👍 1 thành viên yêu điều này.

You can combine Custom Text, Icon, and Num (User likes)

Bản mẫu liên quan[sửa mã nguồn]